Page 1 of 1

Plana Cànain don Rìoghachd

Posted: Fri Oct 31, 2014 9:01 pm
by Seonaidh
Bidh Comhairle Fhìobha ag ullachadh plana don Ghàidhlig a leasachadh san Rìoghachd sa bhad. An-dràsta, tha iad ag iarraidh dhaoine do bhuidheann beag a thàthadh air sàillibh sgrùdadh a dhèanamh air an dreach aca. Ma bhios ùidh agad (agus ma tha thu a' fuireach san Rìoghachd) cuir fios gu Colm Wilson, Centre for Equalities Fife.
==============================>>>
Fiosrachadh Conaltraidh
’S e am prìomh oifigear le uallach gnìomhach iomlan airson ullachadh is toirt gu buil Plana Gàidhlig Comhairle Fhìobh, agus airson sùil a chumail air coileanadh a’ phlana:
Pòl Vaughan, Ceannard airson Leasachadh Corporra is Choimhearsnachdan
Taigh Fhìobh
Gleann Rathais
Post-d: paul.vaughan@fife.gov.uk
Bu chòir ceistean mu lìbhrigeadh a’ phlana bho latha gu latha a chur gu:
Zahida Ramzan, Co-òrdanaiche Phoileasaidhean (Co-ionannachd)
Taigh Fhìobh
Gleann Rathais
Post-d: Zahida.ramzan@fife.gov.uk

no

enquiry.equalities@fife.gov.uk (sin Colm Wilson)

Re: Plana Cànain don Rìoghachd

Posted: Sat Nov 01, 2014 6:00 pm
by Mairead
Càite an robh thu a' leughadh naidheachd seo? Am bheil ceangal agad? Tha sin uabhasach inntinneach.

Re: Plana Cànain don Rìoghachd

Posted: Sun Nov 02, 2014 8:36 pm
by Seonaidh

Re: Plana Cànain don Rìoghachd

Posted: Mon Nov 03, 2014 6:53 pm
by Mairead
Tapadh leat!!! Leugh mi e, agus chòrd e rium. Dè tha thu a' smaoineachadh? It's interesting that so many of the government workers surveyed expressed interest in learning Gaelic, and the bits about raising the awareness of Gaelic's role in the history of Fife.

Re: Plana Cànain don Rìoghachd

Posted: Wed Nov 05, 2014 7:33 pm
by Seonaidh
The survey elicited what - 160 or so replies. This represents roughly 1% of the Fife Council workforce. I imagine those employees with strong views on the subject (one way or the other) were most likely to reply. So, while there may not be much vocal opposition, there's probably also not much strong support.