Page 1 of 1

Realtime Chat

Posted: Tue May 06, 2014 11:57 pm
by coempa
Heya,
I would love to establish some contacts to chat (in Gaelic obviously) in real time, via skype/facebook whatever medium is at hand.
Would anyone be interested in this?

Re: Realtime Chat

Posted: Thu May 08, 2014 3:01 pm
by Màiri na Coille
Tha ùidh agam! Is mise "maryofwoods" air Skype. Chan eil mi fileanta, ach bhiodh mi toilichte a bhruidhinn riut. A bheil eòlach agad air na còmhraidh Skype Didòmhnaich aig Dùghlas Friseal ("dughlas" air an fhòram seo)? Bruidhinnidh sinn air Skype gach Didòmhnaich--seadh, gach Didòmhnaich nach eil sinn trang. Tha sin aig dà uair san fheasgar (GMT+6). Agus bhiodh mi toilichte a bhruidhinn riut aig tursan eile, cuideachd.

I'm interested! My Skype name is "maryofwoods". I'm not fluent, but I'd be happy to talk with you. Do you know about the Sunday Skype conversations with Douglas Fraser ("dughlas" on the Forum)? We Skype together every Sunday--well, every Sunday we're not busy. That's at 2 pm (GMT+6). And I'd also be glad to talk at other times.

Re: Realtime Chat

Posted: Thu May 08, 2014 3:41 pm
by coempa
Tha a' fuaimneachadh na còmhraidh Skype Didòmhnaich inntinneach!

The skype conversations sound interesting.

That would be 9pm [CET] for me, which will work out just fine ;)

Re: Realtime Chat

Posted: Thu May 08, 2014 9:02 pm
by Màiri na Coille
Mì-thoilichte cha bhi mi ann Didòmhnaich sa tighinn (tha consairt eile agam), ach cuir fios tro Dùghlas gu bheil ùidh agad.

Unfortunately I won't be on this Sunday (I have another concert), but let Doughlas know you're interested.

Re: Realtime Chat

Posted: Wed Jul 30, 2014 4:09 pm
by Steaphan Uallas
Hello! Are you guys still doing real-time chat in Gaelic? I am a complete beginner, so I don't know if maybe this isn't the right one for me but I'd love to try. Thanks!

Re: Realtime Chat

Posted: Mon Aug 04, 2014 9:06 am
by GunChleoc
I don't usually go out of my way to arrange chats, but if you ping me I'll talk to you.

Re: Realtime Chat

Posted: Sun Oct 19, 2014 11:21 am
by cody
i am interested in real time chat i am a beginner but would like to try.

Còmhradh

Posted: Mon Nov 10, 2014 12:46 pm
by An Gobaire
Halò

A bheil daoine ann, a tha aig ìre adhartach 'nan comas bruidhne, a tha ag iarraidh còmhradh sa Ghàidhlig turas san t-seachdain air SKYPE?

Ma-thà, leig fios. steafan28

Re: Realtime Chat

Posted: Mon Nov 24, 2014 5:50 pm
by An Gobaire
'S bochd nach eil daoine fileanta ann a tha ag iarraidh an cuid Gàidhlig a chumail suas le bruidhinn ri càch air SKYPE.

Re: Realtime Chat

Posted: Wed Nov 26, 2014 1:39 am
by faoileag
Chan eil fhios agam am biodh mo chuid Gìadhlig math gu leòr dhut ach bhiodh ùidh agam co-dhiù - ach bidh mi air falbh airson grèis. Cuiridh mi pm thugad nuair a bhios mi air ais agus nuair a bhios ùine agam. Cgl?

Re: Realtime Chat

Posted: Wed Nov 26, 2014 2:44 pm
by An Gobaire
Aidh, bhiodh sin ceart gu leòr. 'S e còmhradh a tha mi ag iarraidh.

Realtime Chat

Posted: Mon Dec 12, 2016 6:37 pm
by Obrannt
Tha mi ag ionnsachadh Gaidhlig agus ag lorg caraid canain. Chan eil Gaidhlig mhath agam ach tha mi ag iarraidh feabhas a chur oirre.

Má tá aon duine ann atá ag iarraidh malartú le Gaeilge a fhoghlaim liom, bheadh sin togha (sgoinneil)

Tom (ann an Baile Átha Cliath)

Realtime Chat

Posted: Tue Dec 13, 2016 10:20 pm
by rìona
A Thom,

Chan eil Gàidhlig na h-Èireann agam, ach biodh toigh leam bhruidhinn ri luchd-ionnsachaidh eile anns a' Ghàidhlig Albannach.

Tha mi a' fuireach anns na Stàitean Aonichte, ach is oileanach a' tha annam agus bidh làithean-saora Nollaig agam... abair rium ma tha ùidh agad!

Rìona

Realtime Chat

Posted: Fri Jan 06, 2017 7:01 pm
by ~Sìle~
There is now a Discord channel for Gaelic here: https://discord.gg/7qUGTUn

Realtime Chat

Posted: Thu Jan 26, 2017 9:41 am
by GunChleoc
Mòran taing - chuir mi ri duilleag na coimhearsnachd e.