Page 1 of 1

Strì Bheasnaid / The Battle for Wesnoth

Posted: Sun Nov 18, 2012 10:45 pm
by GunChleoc
Ma tha sibh a' wondrigeadh carson nach robh mi a' sgrìobhadh sa bhòrd-bhrath seo tuilleadh, uill, bha mi caran trang le geama eile.

Image

’S e geama ro-innleachd fantastachd suidhichte air cuairtean a th’ ann am Strì Bheasnaid. Tha modhan cluiche eadar-dhealaichte aige: iomairtean no geamannan ioma-chluicheadair. Faodaidh tu na geamannan ioma-chluicheadair a shuidheachadh cuideachd ach an cluich thu an aghaidh a' choimpiutair.

Carson nach feuch thu e? Gheibh tu air duilleag luchdaidh a-nuas aig Beasnad e. 'S e an tionndadh 1.10.5 a' chiad tionndadh air a bheil a' Ghàidhlig.'S e obair mhòr a th' anns an eadar-theangachadh seo, mar sin chan eil an roinn taice coileanta fhathast. Cuideachd, chan eil ach dà iomairt sa Ghàidhlig gu ruige seo. Mar sin, ma tha ùidh agad ann, carson nach cuidich thu leis an eadar-theangachadh? Tha na h-iomairtean làn dhe chòmhraidhean agus tha fiù 's pìosan bàrdachd a dhìth leis na mapaichean ioma-chluicheadair!

Re: Geama: Strì Bheasnaid / The Battle for Wesnoth

Posted: Fri Mar 22, 2013 10:48 am
by GunChleoc
Thàinig tionndadh 10.0.6 a-mach an-diugh. Gu mì-fhortanach, cha deach leam iomairt ùr eadar-theangachadh, ach tha an roinn cobharach nas coileanta. Cuideachd, tha na rinn mi dhen eadar-theangachadh air liosta nan aonadan air loidhne sa Ghàidhlig a-nis.

Re: Geama: Strì Bheasnaid / The Battle for Wesnoth

Posted: Thu Aug 29, 2013 1:22 pm
by GunChleoc
Strì Bheasnaid 10.0.7

Chaidh tionndadh ùr den gheama ro-innleachd fantastachd Strì Bheasnaid - The Battle for Wesnoth fhoillseachadh on a chàraich iad mearachd no dhà. A thaobh na Gàidhlig, tha sinn air am prìomh fhaidhle taice eadar-theangachadh gu tur a-nis ged a tha mìneachaidhean air mòran aonadan a dhìth fhathast. Mar as àbhaist, gheibh sibh an geama air www.wesnoth.org agus tha liosta air na dh'atharraich ri fhaighinn air a' bhòrd-bhrath aca.

Strì Bheasnaid / The Battle for Wesnoth

Posted: Sun Apr 12, 2015 4:54 pm
by GunChleoc
Strì Beasnaid 1.12.2 air fhoillseachadh

Image Image

Chaidh tionndadh ur de Strì Bheasnaid fhoillseachadh an-dè. Tha an sgioba air snas ùr a chur air agus tha mi air dà iomairt eile eadar-theangachadh: Oighre na cathrach agus Foghail nan deamhan. Tha iomadh iomairt eile feumach air eadar-theangachadh fhathast, mar sin ma tha ùidh agad ann, nach cuir thu taic dhuinn?

'S e geama ro-innleachd fantastachd suidhichte air cuairtean a th' ann an Strì Bheasnaid. 'S urrainn dhut a chluich 'nad aonar no air loidhne còmhla ri daoine eile.

On a tha na seann-tionndaidhean so-leòinte a thaobh tèarainteachd, mholamaid gun dèan sibh ùrachadh cho luath 's a ghabhas.