Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4547
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by GunChleoc » Mon Dec 17, 2012 11:43 pm

Nollaig chridheil dhuibh uile! Tha mi 'n dòchas gum bi deagh àm na Nollaige agaibh uile. Tha mi a' sgrìobhadh seo caran tràth oir tha mi gu bhith falbh. Na losgaibh an t-àite seo fhad 's nach urrainn dhomh sùil a thoirt air! :spors:

Happy Christmas to you all! I hope you all have a great Christmas time. I'm writing this a bit early, because I'll be leaving soon. Don't burn the place down while I can't keep an eye on things!


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by poor_mouse » Tue Dec 18, 2012 6:33 am

Mòran taing, a GhunChleoc! Bliadhna mhath agus Nollaig chridheil dhut!
Laithean-saora sona dhut agus tha sinn an dòchas gum bi thu slàn sabhailte air ais!

Bidh sinne glè mhodhail agus a' sgrìobhadh 's a' leughadh Gàidhlig mar is fhearr a dh'fhaodas sinn. :priob:
Eilidh -- Luchag Bhochd

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by Neas Olc » Tue Dec 25, 2012 6:50 am

Nollaig Chridheil dhutsa cuideachd!

Tha e faisg air uair 'sa mhadainn, ach an àite cadail tha mi a coimhead air seann filmichean Nollaig.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4547
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by GunChleoc » Wed Dec 26, 2012 3:04 pm

An robh na filmichean math?

Were the films good?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by poor_mouse » Wed Dec 26, 2012 7:12 pm

Am faca sibh "Whisky Galore!", a Neis? 'S e am film as fhearr leam, agus tha faclan Gàidhlig ann a bharrachd air sin.

Have you seen "Whisky Galore!"? It' my favorite film, and besides there are some Gealic words in it.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by Thrissel » Wed Dec 26, 2012 7:53 pm

Chan eil mise air am fiolm fhaicinn ach le tuiteamas tha mi a' leughadh an leabhar an-dràsta - an siathamh turas no rudeigin mar sin...

I haven't seen the film myself but by accident I'm currently reading the book - for the sixth or so time...

alasdair_maolchriosd
Posts: 6
Joined: Fri Dec 21, 2012 6:24 am
Language Level: Meadhonach
Location: A' Chòrn
Contact:

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by alasdair_maolchriosd » Thu Dec 27, 2012 12:55 am

Chì thu Eilean Barraidh anns a' film, mar a bha e anns na 1950's

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by poor_mouse » Thu Dec 27, 2012 9:38 am

Tha Eilean Barraidh glè àlainn, ach tha na daoine nas fhearr, tha mi den bheachd.
Am bodach seo san leabaidh, mar eisimpleir, còmhla ri uisge-beatha anns a' bhotal-teth aige fhèin! Tha sin gluaisteach gu dearbh.

The Isle of Barra is very fine, but the people are better in my opinion.
This old man in the bed, for example, with whisky in his hot-water bottle! Very touching indeed.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4547
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by GunChleoc » Fri Jan 11, 2013 11:23 pm

Chan fhaca mi am film ach leugh mi an leabhar a tha gu math èibhinn :lol:

I haven't seen the film but I have read the book which is pretty funny
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by poor_mouse » Sat Jan 12, 2013 8:31 pm

Gu mì-fhortanach, cha do leugh mise an leabhar.
Tha am film seo math: tha a h-uile pearsa gu math fìor, mar a bhiodh tu a' coimhead air beatha nan daoine simplidh san fhìorachd; cha bhiodh tu a' cuimhneachadh mu dheidhinn rudan sam bith mar actairean, cnàmh-sgeul agus msaa.
'S e deagh obair le Alexander Mackendrick a tha ann, nam bheachd sa.

Unfortunately I haven't read the book.
The film is good: all the personages are very real, as if you are watching the life of the simple people in reality; you would not remember about such things as actors, scenario etc.
It's a good work of Alexander Mackendrick, I think.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by Seonaidh » Mon Jan 14, 2013 12:01 am

GC wrote:Chan fhaca mi am film ach leugh mi an leabhar a tha gu math èibhinn

I haven't seen the film but I have read the book which is pretty funny
Nach ciallaich thu - Don't you mean:-

Chan fhaca mi am film ach dh'òl mi an deoch a tha gu math làidir

I haven't seen the film but I have drunk the liquor which is pretty strong...

:amach:

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4547
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Nollaig chridheil dhuibh / Happy Christmas

Unread post by GunChleoc » Mon Jan 14, 2013 4:24 pm

Uill, 's ann gun do rinn mi seo cuideachd Image

Well, i did that as well...
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply