An e facal cunnartach a th’ ann an ‘indigenous’ a-nis?

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

An e facal cunnartach a th’ ann an ‘indigenous’ a-nis?

Unread post by Gràisg » Sat Nov 14, 2009 11:59 am

Tha deasbad air a bhith a’ dol bhon a sgrìobh Gordon Wells pios air a bhlog aige ris an canar,’ ‘Is Gaelic an indigenous Language. Seo blas dheth:

‘On her study visit to Scotland in 2008 Dr Makere Stewart-Harawira, Associate Professor in the Faculty of Education at the University of Alberta (and Maori speaker), quizzed me on my apparent reluctance to use the “indigenous” label when talking about Gaelic. We had a long and interesting (to us, at least) conversation – edited “highlights” collected here: Indigenous Language Conversations across the Globe.

My first difficulty is our local British one, referred to above. Speaking for myself, I would really want to put oceans of clear water between a Gaelic identity and the seriously wrong-headed and delusional thinking (putting it most generously) of the sort of “British nationalist” that consorts with the Ku Klux Klan. Lining up alongside them under an indigenous label could make for very unpleasant company.’

Gheibhear fregairtean air a bhlog aige ach ‘s ann thall a Iomairtean Gàidhlig a thoisich beagan a bharrachd deasbaid sa bheurla sa chiad dol a-mach. Seo rudegin a sgrìobh Micheal Newton chòir.

‘There seems to me to be much indecisiveness, emotional overreaction, and needless wringing of hands when this question and others like it are raised.

The question regards the relationship between language, culture, and place. Indigeneity indicates that a group's culture is specific to a particular place, adapted for survival and meaning for a specific ecosystem, and that that's even reflected in the group's sense of identity.

It is not about the social construct which is race. Having various nefarious groups attempt to hijack the term "indigenous" does not invalidate it (no First Nations here discount it simply because the KKK exist).'

Agus an uair sin thog cuideigin a’ cheist na leanas:

‘MAR A THA mi ga fhaicinn, tha Gordon air foillseachadh ceist cudthromach do na Gaidheal ach air dearmad a bhi ga togail.

Is e a tha mi a' ciallachadh, gum b'fheudar do na Gaidheal ( i.e. Coimhearsnachd na Gaidhlig) a' togail ceistean mar sin tro'n Gaidhlig. Chan eil Gordan ach air togail ceist mu ar deidhinn do Saoghal na Beurla’

A bharrachd air sin thainig ceist dhoirbh gu bàrr, ‘s e sin ri ràdh am pàirt a bh’ aig nan Gàidheil san Impireach Bhreatannach A-rèir Micheal Newton tha mòran dhinn a’ toirt suil air a’ chuspair seo tro shùilean treubhachas (racialism) agus bu chòir dhuinn a bhith a’ toirt a-steach brigheachas (essentialism):

‘Tha sibh fhein (agus moran eile) a' gabhail ri treubhachas (racialism) le bhith dèanamh breithneachadh air treubhan seach an rianachd (system) agus na cothroman a bha aig daoine, agus na roghainnean a bh' aca agus a rinn iad, anns an t-saoghal anns an robh iad a' tighinn beo.

Mar a tha an seanfhacal a' radh, 'Tha taobh dubh is taobh geal air, mar a bha air bata Mhic Iain Ghearr.' Tha cuid a tha ionraic ceanalta, agus cuid eile a tha olc foirneartach, a-measg gach uile treibh. Cha bu choir aona treubh uile gu leir a chaineadh air sgath peacaidhean feadhna. Ma ni sinn sin, bidh a h-uile mac-mathar ciontach anns gach treubh. Chan eil daoine a' deanamh an cuid roghainnean air sgath nan gineidean (genes) aca.’

A-nis tha Ruairidh MacIIIeathain a’ tighinn don dheasbad le artaigil sa Chourier Inbhir Nis.

‘Tha mi a' dol a chleachdadh an fhacail bhrèagha againn fhèin - "dùthchasach" airson seasamh airson na Beurla "indigenous".
Bho thàinig pàrtaidh grànda Nick Griffin gu aire dhaoine o chionn ghoirid, agus ceannard a' BhNP a' nochdadh air a' phrògram telebhisein "Question Time" airson na ciad uarach, tha cuid air a bhith fàs iomagaineach mu bhith a' cleachdadh "indigenous" nuair a tha iad a' bruidhinn air na Gàidheil. Carson? Tha a chionn 's gum bi Griffin fhèin a' bruidhinn air feumalachdan is còraichean nan daoine a tha "dùthchasach" do Bhreatainn - a' ciallachadh nan daoine geala.’

Cha do thog mi ach pìosan as a h-uile artaigil agus mholainn a h-uile fear aca. Nam bheachd fhèin saoilidh mi gur e cunnart a th’ann ma bhios sinn ro cheart gu poilitigeach leis an fhacal seo. Carson a bu choir dhuinn a bhith a’ toirt seilbh den fhacal ‘indigenous’ do Nick Griffin no duine sam bith eile? Bu choir dhuinn a chumail a' dol leis an fhacal ‘indigenous’ ma thogras sinn.

Gheibhear tuilleadh an seo:

http://gordonwellsuist.wordpress.com/20 ... -language/
http://groups.yahoo.com/group/Iomairtean_Gaidhlig/
http://www.inverness-courier.co.uk/news ... eursa.html
Last edited by Gràisg on Sun Nov 15, 2009 1:41 am, edited 1 time in total.Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread post by Seonaidh » Sat Nov 14, 2009 2:19 pm

Cunnartach? Chan eil mi "indigenous" idir, ach 's toil leam taic a chur do chànan is cultar na Gàidhlig. Bidh pobaill a' gluasad, ag atharrachadh a rèir far am bi iad a' fuireach, sin e.

Post Reply