Sgotais Banndris Co-misean

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by Seonaidh »

Seo bhuapa:-
I acknowledge receipt of your representation in response to the Commission’s Initial Proposals on UK Parliament constituencies. The Commission will consider your representation.

With regards to your point about our website not having a ‘Gaelic’ button, the Boundary Commission for Scotland is a small Non Departmental Public Body that operates with a limited annual budget. Our website is funded from our budget and we have to consider how efficiently and effectively we spend this money. We currently judge that creating and maintaining Gaelic content on our website would not be an effective use of resources.

Regards,

Alistair Grant
Office Manager, Scottish Boundary Commissions' Secretariat
Thistle House, 91 Haymarket Terrace, EDINBURGH, EH12 5HD
Phone: 0131 538 7510 Fax: 0131 538 7511
alistair.grant@scottishboundaries.gov.uk
Agus seo "hafan" Comisiwn Ffiniau Seneddol i Gymru:-
Mae'r Comisiwn Ffiniau Seneddol i Gymru yn Gorff Cyhoeddus Anadrannol a ariennir gan yr Swyddfa’r Cabinet. Mae'n ofynnol i'r Comisiwn yn ôl Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y'i diwygiwyd) gynnal arolwg cyffredinol o'r holl etholaethau yng Nghymru ar yr un pryd a chyflwyno adroddiad i'r Ysgrifennydd Gwladol yn dangos yr etholaethau a argymhellir ganddynt.

The Parliamentary Boundary Commission for Wales is an advisory Non-Departmental Public Body funded by the Cabinet Office. The Commission are required by the Parliamentary Constituencies Act 1986 (as amended) to periodically conduct a general review of all constituencies in Wales at the same time and submit to the Secretary of State a report showing the constituencies they recommend.


Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by Thrissel »

An e "freagairt" a tha ann an "hafan" sa Chuimris? ('S e hafan "cù mòr as àbhaist a bhith a' comhartaich" sa Theacais...)
*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by *Alasdair* »

Seonaidh wrote:Seo bhuapa:-
I acknowledge receipt of your representation in response to the Commission’s Initial Proposals on UK Parliament constituencies. The Commission will consider your representation.

With regards to your point about our website not having a ‘Gaelic’ button, the Boundary Commission for Scotland is a small Non Departmental Public Body that operates with a limited annual budget. Our website is funded from our budget and we have to consider how efficiently and effectively we spend this money. We currently judge that creating and maintaining Gaelic content on our website would not be an effective use of resources.

Regards,

Alistair Grant
Office Manager, Scottish Boundary Commissions' Secretariat
Thistle House, 91 Haymarket Terrace, EDINBURGH, EH12 5HD
Phone: 0131 538 7510 Fax: 0131 538 7511
alistair.grant@scottishboundaries.gov.uk
Agus seo "hafan" Comisiwn Ffiniau Seneddol i Gymru:-
Mae'r Comisiwn Ffiniau Seneddol i Gymru yn Gorff Cyhoeddus Anadrannol a ariennir gan yr Swyddfa’r Cabinet. Mae'n ofynnol i'r Comisiwn yn ôl Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y'i diwygiwyd) gynnal arolwg cyffredinol o'r holl etholaethau yng Nghymru ar yr un pryd a chyflwyno adroddiad i'r Ysgrifennydd Gwladol yn dangos yr etholaethau a argymhellir ganddynt.

The Parliamentary Boundary Commission for Wales is an advisory Non-Departmental Public Body funded by the Cabinet Office. The Commission are required by the Parliamentary Constituencies Act 1986 (as amended) to periodically conduct a general review of all constituencies in Wales at the same time and submit to the Secretary of State a report showing the constituencies they recommend.
Aig deireadh an latha, dè an diofar? Chan eil mise eòlach air an SBC, agus tha mi cinnteach nach eil a' mhòr-chuid de dhaoine eòlach air.

Agus, sa chuimrigh feumaidh gach buidheann phoblach a bhith dà-chànanach - chan eil tagh aca.
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by Seonaidh »

3sel - cha b'e freagairt a bh' ann bho Choimisean Crìochan na Cuimrigh ach rudeigin air a phrìomh dhuilleig fàilte - dà-chànanach..

Alasdair - carson nach fheum gach buidhean phoblach a bhith dà-chànanach an Albainn? Nach e cànan oifigeil na h-Alba a th' anns a' Ghàidhlig?
Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by Thrissel »

Seonaidh wrote:3sel - cha b'e freagairt a bh' ann bho Choimisean Crìochan na Cuimrigh ach rudeigin air a phrìomh dhuilleig fàilte - dà-chànanach..
Shucks, bu chòir dha fios a bhith agam, nach fhaca mi am facal air hafan Wiciadur...
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1777
Joined: Mon Nov 17, 2008 1:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by akerbeltz »

Ged a bhiodh e snog làn-roghainn de sheirbheisean a bhith againn, tha sinn gann de luchd-bruidhinn a' chànain. Tha fhios a'm gur e catch 22 a th' ann gu ìre ach leis cho gann 's a tha rudan, a' gabhail a-steach airgead, cha chreid mi gum biodh e gu feum ro mhòr Gàidhlig a chur air an làrach seo fhèin. Chanainn gum biodh e na b' fheumail dèanamh cinnteach gu bheil cuideigin aig gach comhairle a fhreagras am fòn san dà cànan, no cùrsa sgilean litreachais dha na Gàidheil. Ge b' oil leinn, feumaidh sinn sùil gheur a chumail gum faigh sin am brag as motha air gach not a dh'airgead. Agus co mheud turas a thadhlas daoine air làrach coimisean na crìochan 'nam beatha ;)
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by GunChleoc »

Seonaidh wrote:Alasdair - carson nach fheum gach buidhean phoblach a bhith dà-chànanach an Albainn? Nach e cànan oifigeil na h-Alba a th' anns a' Ghàidhlig?
Chan fheum ach an fheadhainn a tha stèidhichte ann an Alba dà-chànanachas a chur a-steach. Ma tha na prìomh-oifisean aca ann an Sasann - m.e. NHS - cha leig iad leas Gàidhlig sam bith a chur air dad sam bith. Ma chuireas iad Gàidhlig air rudan, nì iad gu saor-thoileach e.

Tha an t-suidheachadh sa Chuimrigh eadar-dhealaichte oir chaidh Achd na Cuilrish a chur air bonn le pàrlamaid Westminster.

'S e ceist cò tha fon uachdranas laghail, cho simplidh sin. Chan eil mi a' deasbad ceart no ceàrr le seo.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by Seonaidh »

Fhios agam a Ghun. 'S e seòladh ann an Alba a th' aca agus 's e "Scottish Boundary Commission" an t-ainm a th' orra. Mar sin, 's e buidheann oifigeil na h-Alba a th' annta.
Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Unread post by Thrissel »

Eadar dà sgeul, an robh putan airson na h-Albais ann?
Post Reply