Naidheachdan   -   News

Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Immersion 2012 to be held in Flagstaff, Arizona, April 19-22, 2012


Tùs: ACGA.
Air a lorg le: sr3nitygirl
Roinnean-seorsa: Clasaichean - Classes
An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (ACGA) is pleased to be jointly sponsoring its 15th Annual Scottish Gaelic Immersion Weekend with the Northern Arizona Celtic Heritage Society . This is an exciting experiment in conducting the event together with a local organization, and we're looking forward to an excellent event. This will be the first ACGA Immersion Weekend ever held in Arizona. The dates are April 19-22, 2012.

The immersion weekend is a unique opportunity for learners of Scottish Gaelic to come together with more advanced and native speakers in both a classroom setting and informal gatherings. Whether you are a new learner with no experience or an advanced speaker, the immersion weekend will provide opportunities to speak Gaelic in a relaxed and friendly atmosphere.

Read more ...

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Clasaichean ann am Portland - Classes in Portland


Tùs: Fòram na Gàidhlig.
Air a lorg le: Graineag
Roinnean-seorsa: Clasaichean - Classes
Tha clasaichean ùra ri fhaighinn aig Portland Community College.

There are new classes available at Portland Community College.
Às-earrann:
Hallo a h-uile duine,

Thòisich mi Gàidhlig a theagasg aig Portland Community College anns an Fhaoilteach, agus tha rudan a' dol uabhasach math. Tha dà oileanach deug 'sa chlas, agus tha ùidh làidir 'sa Ghàidhlig aca. Bidh clas ùr a' toiseachadh air 28mh am Màirt. Cuiribh post-d thugam airson tuilleadh fiosrachadh.

I started teaching a Gaelic class at Portland Community College (Portland, OR) in January, and things are going extremely well. There are 12 students in the class, and they have a strong interest in Gaelic. A new class for beginners will be starting up on the 28th of March. Send me an e-mail for further info.

Channing

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Fàilte dhan dachaigh ùr againn!


Fàilte dhan dachaigh ùr againn!

Mu dheireadh thall tha làrach-lìn slàn againne. Thòisich sinn air ceanglaichean feumail a chruinneachadh dhuibh is cuiridh sinn tuilleadh ann nuair a bhios ùine againn. Ma lorgas sibh mearachd sam bith, cuiribh fios thugainn.

Nise, tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ùr seo ruibh.


Welcome to our new home!

At lase we have our own full website. The have started collecting useful links for you and we will add more as we find the time. If you find any mistakes, please notify us.

Now, we hope you will enjoy the new site.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:                
Gu:                
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 17mh dhen Dùbhlachd 2019 07:55:31