Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Enigmail - Cum na puist-d agad dìomhair saor ’s an-asgaidh


Tùs: Fòram na Gàidhlig
Roinnean-seorsa: Bathar-bog - Software
enigmail_logo.png
 
Am biodh tu deònach na litrichean digiteach agad a chur mar chairtean-puist? Chan eil sinn an dùil gum biodh.

Nuair a chuireas tu post-d gun chrioptachadh, tha e mar a chuireadh tu cairt-phuist – 's urrainn do dhuine agus siostam sam bith a làimhsicheas na puist-d agad an t-susbaint a tha nam broinn a leughadh. Ma chrioptaicheas tu am post-d agad, cuiridh tu an teachdaireachd ann an ceiseag nach urrainn ach dhan fhaightear aice fhosgladh.
enigmail-screenshot1.png
 
Tha fuasgladh ann air a shon co-dhiù. 'S e tuilleadan tèarainteachd a gheibh thu am broinn Mozilla Thunderbird no Seamonkey a th' ann an Enigmail agus chaidh eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig a-nis cuideachd. Leigidh e leat OpenPGP a chleachdadh gus na puist-d a chrioptachadh 's a shoidhneadh gu digiteach agus na teachdaireachdan a gheibh thu a dhearbhadh.
Gheibh thu stiùireadh air mar a stàlaicheas tu e air a' bhòrd-bhràth agus dh'ullaich sinn video YouTube dhuibh cuideachd.

Tha an cànan prògramachaidh Sratch ri fhaighinn sa Ghàidhlig


Tùs: Fòram na Gàidhlig
scratch-logo.png
 
Le Scratch, 's urrainn dhut na sgeulachdan, geamannan agus beòthachaidhean eadar-ghnìomhach agad fhèin a phrògramachadh -- agus is urrainn dhut na chruthaich thu a cho-roinneadh le càch sa choimhearsnachd air loidhne. Cuidichidh Scratch an fheadhainn òga gun smaoinich iad ann an dòigh cruthachail cruthachail is rianail agus mar a dh'obraicheas iad còmhla -- seo sgilean fìor chudromach airson beatha sa 21d linn.

With Scratch, you can program your own interactive stories, games, and animations -- and share your creations with others in the online community. Scratch helps young people learn to think creatively, reason systematically, and work collaboratively -- essential skills for life in the 21st century.
Chruinnich mi eisimpleirean de phròiseactan sa Ghàidhlig san stiùideo "Stuth sa Ghàidhlig". Gabhaidh na pròiseactan a leabachadh ann an làraichean-lìn cuideachd:

I have collected examples of Gaelic projects in a "Stuth sa Ghàidhlig" studio. The projects can be embedded in websites as well:'S e pròiseact aig buidheann Lifelong Kindergarten aig MIT Media Lab a th' ann an Scratch. Thathar ga sholar an-asgaidh. 'S urrainn dhut a chleachdadh air scratch.mit.edu. Taghaidh tu do chànan aig bonn na duilleige-lìn aca.

Scratch is a project of the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab. It is provided free of charge. You can access it at scratch.mit.edu. You can select your language at the bottom of their webpage.

'S e obair mhòr a th' ann an làrach-lìn aca eadar-theangachadh, mar sin chan eil e coileanta fhathast agus feumaidh gu bheil mearachd no dhà ann. Ma lorgas tu tè, an innis thu dhomh mu dhèidhinn?

Firefox Ioma-chànanach - Multilingual Firefox


Roinnean-seorsa: Bathar-bog - Software
firefoxlogo.png
 
A bheil daoine eile a' cleachdadh an coimpiutair agad cuideachd 's nach eil a' Ghàidhlig aca? A bheil thu ag ionnsachadh is dìreach airson feuchainn ris a' Ghàidhlig? Rinn mi video beag air mar a chuireas sibh barrachd air aon chànan air Firefox.

Are you sharing your computer with others who don't speak Gaelic? Are you still learning and only want to try some Gaelic? I have made a little video that shows you how to add more than one language to Firefox.
 1. Lorg airson "firefox download language pack".
 2. Tagh an toradh o https://addons.mozilla.org/firefox/language-tools/.
 3. Tagh is cuir ri Firefox an "Language Pack" is an "Dictionary" airson gach cànain a thogras tu. Bidh e nas fhasa ma dh'fhosglas tu gach ceangal ann an taba ùr le briogadh deas na luchaige.
 4. Cleachd an clàr-taice san oisean deas aig a' bharr gus na Tuilleadain inntrigeadh.
 5. Lorg airson "locale switcher".
 6. Stàlaich "Locale Switcher 3" agus tòisich Firefox às ùr.

 1. Search for "firefox download language pack".
 2. Pick the result from https://addons.mozilla.org/firefox/language-tools/.
 3. Choose and add to Firefox the "Language Pack" and "Dictionary" for each language you want. It will be easier if you open each link in a new tab using a right-click.
 4. use the menu on the top right to access the Add-Ons.
 5. Search for "locale switcher".
 6. Install "Locale Switcher 3" and restart Firefox.
Nuair a bhios seo dèanta agaibh, 's urrainn duibh an cànan a chleachdas sibh gus an litreachadh a dhearbhach a thaghadh cuideachd le briogadh deas san raon far a bheil sibh a' sgrìobhadh.

Once you have done this, you can also pick the language that you wish to use for spell checking by right-clicking on the field where you are writing.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 16mh dhen t-Samhainn 2020 16:22:35