Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Cleasan ionnsachaidh don chloinn: GCompris


Tùs: GCompris
Roinnean-seorsa: Geamannan - Games
gcompris-logo.png
 
'S e sreath de phrògraman foghlaim a th' ann an GCompris le deagh chàileachd is tha iomadh cleas na bhroinn airson clann aois 2 gu 10. 'S e geamannan a th' ann an cuid dhe na cleasan ach tha iad math airson foghlam co-dhiù.

Tha GCompris a' tairgse tuilleadh is 100 chleas a-nis agus tha barrachd 'gan leasachadh. 'S e bathar-bog saor a th' anns a' GCompris, 's e seo gum faod thu gleus a chur air a-rèir nam feumalachdan agad fhèin, a leasachadh is gu h-àraidh a cho-roinn leis a' chlann air fheadh an t-saoghail.

Chaidh tionndadh 13.11 fhoillseachadh a-nis is a' Ghàidhlig na bhroinn airson a' chiad turais. Ach am biodh na geamannan co-cheangailte ri litrichean is faclan a-rèir feumalachdan na Gàidhlig, bha sinn fiù 's an sàs ann am prògramachadh is mi fhìn air dà chànan ùr ionnsachadh (C is Python ;)). Barrachd air sin, chlàraich sinn guth cuideigin aig a bheil Gàidhlig bhrèagha on ghlùin. Mòran taing do dh'Akerbeltz a chuir seo air dòigh! Tha sinn fhathast ag obair air a' phrògramachadh airson aon dhe na geamannan, ach tha a h-uile càil eile dèanta ach am freagair e dhan a' Ghàidhlig.

Gheibh sibh barrachd fiosrachadh mu dhèidhinn air a' bhòrd-bhrath againn.


GCompris is a high quality educational software suite comprising of numerous activities for children aged 2 to 10. Some of the activities are game orientated, but nonetheless still educational. Currently GCompris offers in excess of 100 activities and more are being developed. GCompris is free software, that means that you can adapt it to your own needs, improve it and, most importantly, share it with children everywhere.

Version 13.11 has now been released with Gaelic in it for the first time. In order to make the games related to letters and words work for Gaelic, we even got involved in the programming an I myself learned two new languages (C and Python ;)). We also recorded the voice of a native speaker with beautiful Gaelic. Many thanks to Akerbeltz who took care of this! We are still working on the programming for one of the games, but everything else is finished to fit the Gaelic language. We have compiled installation information for you on our forums.

Làrach-lìn ùr iGàidhlig air fhoillseachadh


Tùs: Fòram na Gàidhlig.
Air a lorg le: faoileag
igaidhlig-logo.png
 
Tha Akerbeltz chòir air dreach ùr a chur air an làrach-lìn iGàidhlig. Air an làrach-lìn ud, gheibh sibh a h-uile fiosrachadh air mar a chuireas sibh a' Ghàidhlig air a' choimpiutair no air an fhòn agaibh. Tha torr ghoireasan eadar-dhealaichte ann, o mhìneachaidhean air mar a chleachdas sibh sràcan air a' choimpiutair gu dearbhairean-litreachaidh no geamannan. Nach tadhail sibh air an làrach-lìn ùr aig www.igaidhlig.net?

Akerbeltz has created a new look for the iGàidhlig site. On this site, you will find everyting you need to know about putting Gaelic on your computer or phone. There's a lot of different resorces, from guides on how to type accents to spellcheckers or computer games. Visit the new site at www.igaidhlig.net.

OpenTTD 1.3.2


Tùs: OpenTTD
Roinnean-seorsa: Geamannan - Games
openttd-logo.gif
 
Seo geama eile a chaidh ùrachadh fhad 's a bha mi thall thairis. Tha càraidhean air bugaichean an cois an tionndaidh seo agus gheibh sibh air làrach-lìn OpenTTD e.

'S e geama saoghail mas-fhìor stèidhichte air Transport Tycoon Deluxe a th' anns an OpenTTD. Togaidh tu lìonra dhe sheirbheisean bus, trèana, luing is plèana. Faodaidh tu cluiche nad aonar no ann an lìonraidh no air loidhne. Tha iomadh tuilleadan ri làimh as urrainn dhut luchdadh a-nuas.

Strì Bheasnaid 10.0.7


Tùs: Battle for Wesnoth
Roinnean-seorsa: Geamannan - Games
wesnothlogo.png
 
Chaidh tionndadh ùr den gheama ro-innleachd fantastachd Strì Bheasnaid - The Battle for Wesnoth fhoillseachadh on a chàraich iad mearachd no dhà. A thaobh na Gàidhlig, tha sinn air am prìomh fhaidhle taice eadar-theangachadh gu tur a-nis ged a tha mìneachaidhean air mòran aonadan a dhìth fhathast. Mar as àbhaist, gheibh sibh an geama air www.wesnoth.org agus tha liosta air na dh'atharraich ri fhaighinn air a' bhòrd-bhrath aca.

Geama ur ri fhaighinn sa Ghàidhlig: Tog lìonra giùlain le OpenTTD


Tùs: Fòram na Gàidhlig
Roinnean-seorsa: Geamannan - Games
openttd_screenshot.png
 
'S e geama saoghail mas-fhìor stèidhichte air Transport Tycoon Deluxe a th' anns an OpenTTD. Togaidh tu lìonra dhe sheirbheisean bus, trèana, luing is plèana. Faodaidh tu cluiche nad aonar no ann an lìonraidh no air loidhne. Tha iomadh tuilleadan ri làimh as urrainn dhut luchdadh a-nuas.
Mar eisimpleir, gheibh thu ainmean nam bailtean sa Ghàidhlig cuideachd. Seall air a' video gus faighinn a-mach mar a chuireas tu dreach Gàidhlig air a h-uile rud.'S urrainn dhut an geama a luchdadh a-nuas an-asgaidh air OpenTTD is gheibh thu barrachd fiosrachaidh air a' gheama sa Ghàidhlig air a' bhòrd-bhrath.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 22mh dhen Ògmhios 2020 16:30:38