Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Faclair airson Riaghaltas Ionadail - Gàidhlig agus Beurla


Tùs: Comhairle nan Eilean Siar.
Air a lorg le: faoileag
Dh'fhoillsich Comhairle nan Eilean Siar faclair ùr, an dà chuid Gàidhlig gu Beurla agua Beurla gu Gàidhlig. Ri fhaighinn air loidhne ann an cruth eBook no PDF an seo.
Às-earrann:
Press Release - 1st Septembert 2011

New Gaelic and English Dictionary

A new Gaelic and English dictionary covering the professional language of local government and business has been launched on the Comhairle nan Eilean Siar website. Containing over 7,500 headwords, the new dictionary has been produced by the European Language Initiative (TELI) in collaboration with Comhairle nan Eilean Siar and The Highland Council.

The dictionary can be accessed on the Comhairle nan Eilean Siar website (http://www.cne-siar.gov.uk/gaelic/dictionary.asp) and is available in e-book and PDF formats, free of charge.....


...Faclair Gàidhlig is Beurla Ùr

Tha faclair Gàidhlig agus Beurla ùr air cànan phroifeiseanta riaghaltas ionadail agus gnìomhachas air a bhith ga chuir air bhog air loidhne air làrach-linn Comhairle nan Eilean Siar. Tha am faclair ur, anns a bheil barrachd air 7,500 cinn-fhacail, air a riochdachadh le Iomairt Cànan na Roinn Eòrpa (TELI) ann an co-obrachadh le Comhairle nan Eilean Siar agus Comhairle na Gàidhealtachd.

Is urrainnear am faclair a chleachdadh air làrach-linn Comhairle nan Eilean Siar agus gheibhear ann an cruth e-book agus PDF e, saor an-asgaidh.

Troiblaidean aig làrach-lìn an Fhaclair Bhig - Problems with the Website of Am Faclair Beag


Tùs: Fòram na Gàidhlig.
Air a lorg le: faoileag
Tha trioblaidean aig làrach-lìn an Fhacair Bhig. Tha iad a' sireadh ostair ùr. San eadar-àm gheibhear seann tionndadh an fhaclair an seo. Is urrainn dhut a dhol ann nuair nach eil an làrach-lìn aca ag obrachadh.

There is some trouble with the website of Am Faclair Beag. They are already looking for a new webhost. In the meantime you can get an old version of the dictionary here. You can go there when their site is not working.

Bloigh Gràmair


Nochd blog ùr air an lìon le mìneachaidh gràmair agus eisimpleirean feumail.

Here's a new blog on the net with grammar explanations and useful examples.

http://bloighgramair.blogspot.com

Tha Stòr-dàta aig Ainmean Áite na h-Alba beò


Tùs: Hebrides News Today.
Air a lorg le: faoileag
Ged a tha rannsachadh a dhìth fhathast, tha Ainmean-Àite na h-Alba air an stòr-dàta aca air a chur air loidhne. Gheibhear e an-seo. Tha e glè fheumail mar-thà ma bhios tu a' sireadh cruth ainm.

Although there is still more research to be done, Ainmean-Àite na h-Alba have published their database on the web. You can find it here. It is already a valuable resource for place names.
Às-earrann:
A new online gazetteer providing a single authoritative source of information on Gaelic place-names was launched today (19 August 2010) at The Highland Council's Gaelic Committee.

The National Gazetteer of Gaelic Place-names is the culmination of 10 years of research by Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA), the national advisory partnership to research and establish Gaelic place-names.

In the form of an online database the gazetteer offers definitive forms which can be used by local authorities, the media, researchers, local communities, walkers and climbers or anyone with an interest in place-names. The gazetteer includes historical information, local sources and sound files to help with pronunciation.

Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig air fòn-làimhe


Tùs: Gàidhlig-B
Tha Caoimhín a' cruathachadh foirmean ùra do Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig a bhios freagarrach do na fònaichean-làimhe agus tha e a' sireadh ur beachdan dè am fear nas fheàrr. Ma bhios fòn-làimhe agaibh agus ma bhios sibh a' cleachdadh an eadar-lìn air, carson nach cur sibh post-d thuige.

Caoimhín is creating a new form for the Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig that will be suitable for mobile phones and he's looking for your opinion which one is best. If you are using the internet on your cell phone, why not drop him an e-mail.
Às-earrann:
Cuiribh sùil air:

www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/sbg/

agus chì sibh gu bheil rudan ùra ann:

1. Bha mi a' feuchainn ri foirm beag lom a dhèanamh dhan Stòr-dàta Briathrachais a bhiodh math air na fónaichean làimhe, agus rinn mi trì dhiubh: m1.php, m2.php agus m3.php
A bheil iad gu feum? Agus ma tha, có aca as fheàrr leat?
Chan eil mi fhìn a' cleachdadh an Eadarlìon air fón-làimhe fhathast, agus leis a sin bhithinn gu math taingeil airson bheachdan.

2. "Stòrdàta air steroids", air a neartachadh le taic bho cho-fhaclair (thesaurus) mór Béarla.


[Have a look at the above address for new ("Ùr") experiments on the Stòr-dàta Briathrachais interface. I'd be especially glad of opinions on m1.php, m2.php and m3.php from anyone who uses the Stòr-dàta Briathrachais on a mobile phone.]]

Caoimhín


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 16mh dhen t-Samhainn 2020 16:22:35