Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Toraidhean an luirg

Seall na h-uile naidheachd air: Naidheachdan   -   News
 

Ceanglaichean ùra - New links


Air a lorg le: Alasdair
Tha mi air ceanglaichean ùra a chur ri duilleag Gràmair, Faclairean is Cùrsaichean. Taing do dh'Alasdair airson an lorg! - I have added some new links to the Grammar, Dictionaries and Courses page. Thanks to Alasdair for finding them!
Bizesize Higher Gaelic - Revision materials for the Gaelic Highers: Reading, Listening, Literature, Writing, Speaking, Grammar.

Bizesize Higher Gàidhlig - Ath-sgrùdadh airson na Highers: Leughadh, Sgrìobhadh, Èisteachd, Litreachas.

Colin Mark's Dictionary @ Google Books - Faodar làrach Google Books a chleachdadh gus lorg anns an fhaclair an dà chuid bho Ghàidhlig gu Beurla is bho Bheurla gu Gàidhlig. Cha seallar na h-uile duilleag, ach ma bhios am faclair seo agad is urrainn dhut àireamh na duilleige a chleachdadh gus coimhead air an leth-bhreac a th' agad nuair a bhios tu a' lorg faclan na Beurla. - You can use Google Book's search function to search the dictionary in both directions. Not all pages are available for display, but if you own the dictionary you can use the page number to check in your copy when searching for English words.

One Minute Gaelic - A new online course teaching the basics of Gaelic. It's in form of a podcast with one minute per lesson.

Ceanglaichean Ùra - New Links


Tha ceanglaichean ùra ann air an duilleig Gràmair, Faclairean is Cùrsaichean.

There are new links on the Grammar, Dictionaries and Courses page.

Faclair Dwelly air loidhne a-nis - Dwelly's Dictionary now on-line


Gheibh sibh faclair Dwelly air loidhne a-nis:

http://www.dwelly.info

Tha iad airson na duilleige a sgioblachadh fhathast, ach tha a h-uile sian ag obair mu thràth.

Dwelly's dictionary is now available on-line:

http://www.dwelly.info

They are still planning to clean up the interface a bit, but it is already working.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 22mh dhen Ògmhios 2019 13:32:21