Naidheachdan   -   News

Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Trioblaidean leis an login - Login Problems


Roinnean-seorsa: Fòram na Gàidhlig
Bha trioblaidean ann leis an login air a' bhòrd-bhrath, ach saoilidh mi gun d' fhuair mi a-mach dè bh' ann. Ma bhios trioblaidean agaibh a-rithist, cuiribh fios thugam.

There was a login problem on the forum, but I think I have found the cause. If this should happen again, please let me know.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Ràdh na Seachdaine - Expression of the Week


Roinnean-seorsa: Fòram na Gàidhlig
Tha fòram sonraichte aig Ràdh na Seachdaine a-nis is gheibhear liosta nan abairtean air ar làrach-lìn ann an roinn nan Goireasan.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Fàilte dhan dachaigh ùr againn!


Fàilte dhan dachaigh ùr againn!

Mu dheireadh thall tha làrach-lìn slàn againne. Thòisich sinn air ceanglaichean feumail a chruinneachadh dhuibh is cuiridh sinn tuilleadh ann nuair a bhios ùine againn. Ma lorgas sibh mearachd sam bith, cuiribh fios thugainn.

Nise, tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ùr seo ruibh.


Welcome to our new home!

At lase we have our own full website. The have started collecting useful links for you and we will add more as we find the time. If you find any mistakes, please notify us.

Now, we hope you will enjoy the new site.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:                
Gu:                
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 17mh dhen Dùbhlachd 2019 07:55:31