Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Dàil air co-dhùnadh mu BhBC Alba


Tùs: BBC Alba.
Air a lorg le: Níall Beag
Chan eil Urras a' BhBC air co-dhùnadh sam bith a dhèanamh fhathast mu co-dhiù bu chòir sianal diodsiteach na Gàidhlig, BBC Alba, a chur air Freeview.

leug tuilleadh...

Comhairle ag iarraidh BBC Alba air Freeview


Tùs: BBC Naidheachdan.
Air a lorg le: Thrissel
Chuir Comhairle nan Eilean Siar an taic ri iomairt airson BBC Alba a chur air Freeview.
Às-earrann:
Tha Urras a' BhBC an-dràsta a' cumail co-chomhairleachaidh feuch a bheil an seanal Gàidhlig air soirbheachadh, agus dè bu chòir tachairt leis san àm ri teachd.

Thuirt a' Chomhairle gun robh uallach moralta air an Urras an seanal a dhìon, altram agus taic a chur ris.

Ach thuirt iad cuideachd gum feumar an ìre àrd de phrògraman a bh' ann gu ruige seo a ghlèidheadh, agus sin le maoineachadh a bharrachd a chur ris an t-seanal.

Faodaidh tu do bheachd a chur a-steach do dh'Urras a Bheeb ro 18mh am Faoilleach 2010.


Leugh tuilleadh...

Eadar-Chluich: interlude of six short Gaelic films set to traditional songs


Tùs: for argyll.
Air a lorg le: faoileag
Six Gaelic short films, each based on a Gaelic song and scripted without additional dialogue will be broadcast weekly on BBC Alba. The series title is Eadar-Chluich. Set in the present, the films' transmission began on 13th May at 9.55pm.
The films are:

 • Bha Mi Raoir san Taigh-Òsta' ('I Spent Last Night in the Tavern'). Sung by Mary Smith, starring Martin Compston and Therèse Bradley with Director, Eleanor Yule.
  Broadcast on BBC ALBA on Wednesday 13 May at 9.55pm.

 • A Nighean Nan Geug ('Girl of the Branches'). Sung by Joan Mackenzie, starring Kate Dickie & Alison Peebles with Director John MacLaverty.
  Broadcast on BBC ALBA on Wednesday 20 May at 10.55pm.

 • Fhuair Mi Pòg O Làimh A Rìgh ('I Kissed the Hand of the King'). Sung by Margaret Stewart with piping by Allan MacDonald, starring Gilly Gilchrist & Jenny Hulse with Director Shiona McCubbin.
  Broadcast on BBC ALBA on Wednesday 27 May at 9.55pm .

 • Far An Robh Mi'n Raoir ('About Last Night'). Sung by Iain R Douglas, starring Siri Rodnes & Ross Kilgour with Director John MacLaverty.
  Broadcast on BBC ALBA on Wednesday 3 June at 9.55pm.

 • Dh'Èirich Na Deòir ('The Tears Welled'). Sung by Finlay MacNeill, starring Iain Glen & Lesley Christie with Director Aisling Walsh.
  Broadcast on BBC ALBA on Wednesday 10 June at 9.55pm.

 • Bàs An Eich ('The Death of the Horse'). Sung by John "Hoddan" MacDonald, starring Greg McHugh with Director Marcus Harben.
  Broadcast on BBC ALBA on Wednesday 17 June at 9.55pm.

Gruth is Uachdair


An dèidh pròrgam An Là feasgar an-dè faodaidh sibh coimhead air Gruth is Uachdair bho na leabhraichean aig Fionnlagh I. Dòmhnallach air loidhne. 'S e prògram glè mhath a th' ann is ma bhios sibh taobh a-muigh an Riodhachd Aonaichte cha bhi e ri fhaighinn ach an-diugh.

BBC An Là

Bliadhna Mhath ùr!


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 22mh dhen Ògmhios 2020 16:30:38