Goireasan Ionnsachaidh   –   Gaelic Learning Resources

Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Seo cruinneachadh faclan òrain na Gàidhlig aig Runrig dhuibh. Rinn mi sgrùdadh orra le taic bho m' fhaclair agus chuir mi na stràcan a bha a dhìth riutha.

Mòran taing do Runrig airson cead a thoirt dhomh gus am foillseachadh an-seo.


In this section I have collected the lyrics to Runrig's Gaelic songs. I went through them with my dictionary and added the missing accents.

Many thanks to Runrig for giving me permission to publish them here.

(Keep in mind that a', an, an t-, na and na h- are all forms of the Gaelic article, so if you're looking for e.g. Na H-Uain A's t-Earrach, you will have to scroll down to Uain A's t-Earrach, Na H-, or alternatively use your browser's search function.)

Roghainnean an t-seallaidh:
Àm:        
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
An deasachadh mu dheireadh: 11d dhen Ghearran 2016 10:52:20