Naidheachdan   –   News

Naidheachdan   –   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Ceartachadh air a' mhìosachan 2014 - Calendar Corrections


miosachan2014.jpg
Fhuair mi post-d o Mhuileach ag innse dhomh nach robh a h-uile ainm-àite mar bu chòir. Tha mi duilich mu seo is chuir mi gu ceart iad:

I got an e-mail from a Muileach telling me that not all placenames were correct. I apologise for that and I have corrected them:

Gorstan -> Goirstean
Loch Donn -> Loch Dona
An Salen -> Sàilean Ruadh Chaluim Chille

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Mìosachan 2014 - 2014 Calendar


Eilean àlainn mo chridhe 's tu Muile mo ghràidh
An tìr tha fo choilltean le beanntan cur sgàil ...
miosachan2014.jpg
Seo mìosachan 2014 sa Ghàidhlig dhuibh an-asgaidh. Cha leig sibh leas ach a luchdadh a-nuas is a chlò-bhualadh. Tha dealbhan de Mhuile ann an turas seo. Tha mi 'n dòchas gun còrd e ruibh!

Here's a free Gaelic Calendar for 2014 for you. It's pictures from Mull this time. You only have to download and print it. Enjoy!

Faigh Mìosachan 2014 - Get 2014 Calendar (pdf, 1.6 MB)

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Mìosachan 2013 - 2013 Calendar


Tùs: Fòramn a Gàidhlig
Roinnean-seorsa: Fòram na Gàidhlig
miosachan2013.jpg
© GunChleoc.
Tha e deiseil mu dheireadh thall! Seo am mìosachan 2013 dhuibh is a' mhòr chuid dhe na dealbhan dèanta ann an Ìle is Arainn. Tha e an asgaidh mar as àbhaist, ach feumaidh sibh fhèin a chlò-bhualadh. Seo far am faigh sibh e.

At last, it is finished! Here's the 2013 calendar for you, most of the pictures have been taken on Islay and Arran this time. It's free like always, bit you have to print it yourself. Get it here.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

A' cruthachadh trusadh bhideothan air YouTube


Tùs: YouTube
Thòisich sinn air bhideothan sa Ghàidhlig a thrusadh air YouTube. Tha leudachadh an-còmhnaidh a dhìth is cuiridh sinn fàilte air moladh bhideothan tro post-d no air a' bhòrd-bhrath againn no air an t-sianal YouTube againn fhèin.

We have started collecting Gaelic language videos on Youtube. We are always looking for more, so if you have a suggestion, please let us know per e-mail, on our messageboard, or directly on our YouTube channel.

http://piped.kavin.rocks/user/foramnagaidhlig

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Coinneamh air Skype - Meet-up on Skype


Roinnean-seorsa: Fòram na Gàidhlig
Bidh cuid dhuinn a' coinneachadh air Skype DiHaoine 8:00 f UTC. An tig sibh còmhla rinn?

Barrachd fiosrachaidh...


Some of us will meet on Skype this Friday at 8pm UTC. Anybody is welcome to join us.

Read more...


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:                
Gu:                
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 26mh dhen Dàmhair 2022 13:50:05