Naidheachdan   –   News

Naidheachdan   –   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Dealbh-èibhinn: Peabar ⁊ Curran


Tùs: Fòram na Gàidhlig.
Air a lorg le: GunChleoc
pepper-carrot-banner.jpg
'S e dealbh-èibhinn saor a th' ann am Peabar ⁊ Curran a tha freagarrach do gach aois agus nochdaidh eapasod ùr mu gach dàrnacha mìos. 'S e fear-ealain Frangach David Revoy a tha san ùghdar is tha e 'ga thabhann an-asgaidh fo cheadachas Creative Commons Attribution 4.0. Cha ghabh an t-ùghdar ach ri tabhartasan saor-thoileach mar thuarastal.
Tha gleus tar-sgrìobhaidh aig an dealbh-èibhinn agus nì sibh lorg luath san fhaclair le Wordlink gu luath. Leis an tar-sgrìobhadh, gabhaidh a leughadh os àrd cuideachd.

Gheibh sibh blasad dhen obair-ealain air a' bhòrd-bhrath.

Na dealbhan © David Revoy, fo cheadachas Creative Commons Attribution 4.0 .

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Warning: Google translated e-books are appearing on Amazon now


Tùs: Facebook
google-translate-fuadain.jpg
A screenshot of e-book "translations" that have been done into various minority languages by using Google Translate has been posted on Facebook as a warning. So, if you are a learner looking for a Gaelic translation of a book that you're familiar with, you have to be careful - best check with Comhairle nan Leabhraichean or Sìol Books first to make sure that the translation is legitimate.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Tha Struileag a' sireadh airgead gus ceòl ùr a chlàradh - Struileag needs your help to record new music


Tùs: Struileag/Shore to Shore @ Facebook.
Air a lorg le: virtualvinodh
struileag_logo.jpg
'S e pròiseact a th' ann far an tàinig luchd-ciùil cruinn gus òrain ùr Gàidhlig a sgrìobhadh 's a chlàradh a th' anns an Struileag. Tha airgead a dhìth orra co-dhiù gus an còrr dhe na h-òrain a chlàradh 's nach toir sibh taic dhaibh? 'S urrainn dhuibh èisteachd ri cuid dhe na h-òrain a chlàraich iad gu ruige aeo air Soundcloud. Mas toil leibh iad, nach tadhail sibh air an Kickstarter aca?


Struileag is a project where musicians came together to write and record new Gaelic songs. They are lacking funds though to record the ramaining songs, so why not help them? You can listen to part of the songs they have recorded so far on Soundcloud. If you like them, please visit their Kickstarter.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Ceartachadh air a' mhìosachan 2014 - Calendar Corrections


miosachan2014.jpg
Fhuair mi post-d o Mhuileach ag innse dhomh nach robh a h-uile ainm-àite mar bu chòir. Tha mi duilich mu seo is chuir mi gu ceart iad:

I got an e-mail from a Muileach telling me that not all placenames were correct. I apologise for that and I have corrected them:

Gorstan -> Goirstean
Loch Donn -> Loch Dona
An Salen -> Sàilean Ruadh Chaluim Chille


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:                
Gu:                
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 26mh dhen Dàmhair 2022 13:50:05