Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Gruth is Uachdair


An dèidh pròrgam An Là feasgar an-dè faodaidh sibh coimhead air Gruth is Uachdair bho na leabhraichean aig Fionnlagh I. Dòmhnallach air loidhne. 'S e prògram glè mhath a th' ann is ma bhios sibh taobh a-muigh an Riodhachd Aonaichte cha bhi e ri fhaighinn ach an-diugh.

BBC An Là

Bliadhna Mhath ùr!

Nollaig Chridheil dhuibh!


Mìosachan 2009 - An t-Ògmhios
Mìosachan 2009 - An t-Ògmhios.
© GunChleoc.
 
Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile!

Agus dè bhiodh ann àm na Nollaige gun tiodhlacan agus seo fear dhuibh: Mìosachan sa Ghàidhlig! Tha mi an dòchas gun còrd e ruibh agus gum faic mi sibh uile slàn fallain an ath-bhliadhna.

Merry Christmas and a Happy New Year to you all!

And what would Christmas be without presents, so here's one for you: a Gaelic calendar! I hope you like it and I'll see you all again next year.

Faodaidh sibh bhòtadh ann an co-fharpais FilmG


Tha co-fharpais FilmG seachad agus faodaidh sibh bhòtadh airson nan filmichean as fhèarr leibh. Tha bhòtadh fosgailte gu 14 Faoilleach 09.

Coimhead air na filmichean.

DVD caraiòcaidh air foillseachadh


Tha DVD ùr air foillseachadh agus 'Seinn thu fhèinn!' a th' air. 'S e DVD caraiòcaidh a th' ann agus seo na h-òrain a gheibh thu:

There's a new DVD out called 'Seinn thu fhèinn'. It's a karaoke DVD and these are the songs you get:

  Teann a Nall
  He Mo Leannan
  Eilean an Fhraoich
  lle chrubaich aig as a'gleann
  O Teannaibh Dluth
  Eilean Mo Ghaoil
  Fhir a'Bhata
  Rubh na Cudeagan
  Balaich na Iasgaich

Tuilleadh fiosrachaidh - More info - Blasad air UTube

New Scottish Gaelic Carol Book


The Mairi Mhor Gaelic Song Fellowship for Highland Council has just published the only Scottish Gaelic carol Book on the market today - Duan Nollaig.
It contains 16 traditional and contemporary Christmas Gaelic Songs and Carols for all ages including translations of well known ones such as Silent Night, In the Bleak Midwinter, Away in a Manger, 12 Days of Christmas, We wish you a Merry Christmas etc. Arranged for voice, piano & guitar, lyrics and translations included. Follows on from the successful double CD of the same name released last Christmas by Fiona Mackenzie on Greentrax.

Both book and CD will be available from www.musicscotland.com, www.footstompin.com, www.greentrax.com, www.gaelicbooks.net and www.fionamckenzie.org. Book will also be available shortly on Amazon - CD is already on Amazon.

For more information info@fionamackenzie.org


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 17mh dhen Dùbhlachd 2019 07:55:31