Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo

Faodaidh sibh bhòtadh ann an co-fharpais FilmG


Tha co-fharpais FilmG seachad agus faodaidh sibh bhòtadh airson nan filmichean as fhèarr leibh. Tha bhòtadh fosgailte gu 14 Faoilleach 09.

Coimhead air na filmichean.

DVD caraiòcaidh air foillseachadh


Tha DVD ùr air foillseachadh agus 'Seinn thu fhèinn!' a th' air. 'S e DVD caraiòcaidh a th' ann agus seo na h-òrain a gheibh thu:

There's a new DVD out called 'Seinn thu fhèinn'. It's a karaoke DVD and these are the songs you get:

  Teann a Nall
  He Mo Leannan
  Eilean an Fhraoich
  lle chrubaich aig as a'gleann
  O Teannaibh Dluth
  Eilean Mo Ghaoil
  Fhir a'Bhata
  Rubh na Cudeagan
  Balaich na Iasgaich

Tuilleadh fiosrachaidh - More info - Blasad air UTube

New Scottish Gaelic Carol Book


The Mairi Mhor Gaelic Song Fellowship for Highland Council has just published the only Scottish Gaelic carol Book on the market today - Duan Nollaig.
It contains 16 traditional and contemporary Christmas Gaelic Songs and Carols for all ages including translations of well known ones such as Silent Night, In the Bleak Midwinter, Away in a Manger, 12 Days of Christmas, We wish you a Merry Christmas etc. Arranged for voice, piano & guitar, lyrics and translations included. Follows on from the successful double CD of the same name released last Christmas by Fiona Mackenzie on Greentrax.

Both book and CD will be available from www.musicscotland.com, www.footstompin.com, www.greentrax.com, www.gaelicbooks.net and www.fionamckenzie.org. Book will also be available shortly on Amazon - CD is already on Amazon.

For more information info@fionamackenzie.org

Iomairt Fòram Gàidhlig Mhoireibh


Rannsachadh/Survey

Moray Gaelic Foram would like to hear from people

Who would like to learn Gaelic/improve their Gaelic

Whose children (primary or secondary) might like to learn Gaelic.

Who might be interested in seeing pre-school and/ or after-school provision being developed in Mory
Tel 078904350578

Just call(voicemail) or text with your contact details and we will get back to you.


groups.yahoo.com/group/foram_gaidhlig_mhoreibh/

Chaidh Fòram Gàidhlig Mhoireibh a stèidheachadh airson cànan 's cultar Gàidhlig àrdachadh ann am Moireibh ' ceann an ear-thuath na h-Alba.

Tha am Fòram Gàidhlig Mhoireibh airson Gàidhlig sa choimhearsnachd agus sna sgoiltean a bhrosnachadh a bharrachd air a bhith a' solarachaidh cothroman Gàidhlig air ionnsachadh.

Coimhearsneachd Ghàidlig ùr? Coinneamh fhiosrachaidh


Roinnean-seorsa: Tachartasan - Events
Coinneamh Fhionnlaigh 10.12.2008
Coinneamh Fhionnlaig...
 
Bidh coinneamh fhiosrachaidh ann mu coimhearsneachd Gàidhlig ùr faisg air Inbhir Nis ann an Ramada Jarvis Hotel, Inbhir Nis, DiCiadain 10 an Dùbhlachd 2008.

Gheibh sibh tuilleadh mun a dheidhinn aig 01542-836322 no finlay@ti-plus.co.uk.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:

Gu:

Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 22mh dhen Ògmhios 2019 13:32:21