Naidheachdan   -   News

A' sealltainn naidheachd a-mhàin
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Coinneamh air Skype - Meet-up on Skype


Roinnean-seorsa: Fòram na Gàidhlig
Bidh cuid dhuinn a' coinneachadh air Skype DiHaoine 8:00 f UTC. An tig sibh còmhla rinn?

Barrachd fiosrachaidh...


Some of us will meet on Skype this Friday at 8pm UTC. Anybody is welcome to join us.

Read more...