Naidheachdan   -   News

Fòram na Gàidhlig > Naidheachdan / News
Ceann na duilleige

Gruth is Uachdair

1d dhen Fhaoilleach 2009 13:14:24
Roinnean-seorsa: Telebhisean 's rèidio - Television & Radio
An dèidh pròrgam An Là feasgar an-dè faodaidh sibh coimhead air Gruth is Uachdair bho na leabhraichean aig Fionnlagh I. Dòmhnallach air loidhne. 'S e prògram glè mhath a th' ann is ma bhios sibh taobh a-muigh an Riodhachd Aonaichte cha bhi e ri fhaighinn ach an-diugh.

BBC An Là

Bliadhna Mhath ùr!


Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=35