Naidheachdan   -   News

A' sealltainn naidheachd a-mhàin
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Clasaichean ann am Portland - Classes in Portland


Tùs: Fòram na Gàidhlig.
Air a lorg le: Graineag
Roinnean-seorsa: Clasaichean - Classes
Tha clasaichean ùra ri fhaighinn aig Portland Community College.

There are new classes available at Portland Community College.
Às-earrann:
Hallo a h-uile duine,

Thòisich mi Gàidhlig a theagasg aig Portland Community College anns an Fhaoilteach, agus tha rudan a' dol uabhasach math. Tha dà oileanach deug 'sa chlas, agus tha ùidh làidir 'sa Ghàidhlig aca. Bidh clas ùr a' toiseachadh air 28mh am Màirt. Cuiribh post-d thugam airson tuilleadh fiosrachadh.

I started teaching a Gaelic class at Portland Community College (Portland, OR) in January, and things are going extremely well. There are 12 students in the class, and they have a strong interest in Gaelic. A new class for beginners will be starting up on the 28th of March. Send me an e-mail for further info.

Channing