Naidheachdan   -   News

Fòram na Gàidhlig > Naidheachdan / News
Ceann na duilleige

Ceartachadh air a' mhìosachan 2014 - Calendar Corrections

3s dhen Dùbhlachd 2013 10:41:18
Roinnean-seorsa: Ceanglaichean is Goireasan - Links and Resources Ealain is Leabhraichean - The Arts and Books Fòram na Gàidhlig
miosachan2014.jpg
Fhuair mi post-d o Mhuileach ag innse dhomh nach robh a h-uile ainm-àite mar bu chòir. Tha mi duilich mu seo is chuir mi gu ceart iad:

I got an e-mail from a Muileach telling me that not all placenames were correct. I apologise for that and I have corrected them:

Gorstan -> Goirstean
Loch Donn -> Loch Dona
An Salen -> Sàilean Ruadh Chaluim Chille


Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=35