Naidheachdan   -   News

A' sealltainn naidheachd a-mhàin
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Ùidh ann am bathar-bog anns a' Ghàidhlig?


Tùs: Fòram na Gàidhlig
Roinnean-seorsa: Bathar-bog - Software
Tha Níall Beag air buidheann ùr a chruthachadh mun chuspair seo air Facebook.
Às-earrann:
Tha mi air buidheann Facebook thoiseachadh airson bruidheann mun chuspair de eadar-theangachaidhean bathar-bog anns a' Ghàidhlig.

Tha mi airson liosta a dheanamh de na bathar-bog a tha air fhoillseachadh airson a' chiad dol a-mach.

A bheil daoine sam bith eòlach air proiseactan mar seo? Cuiribh ceanglan an-seo no gabh anns a' bhuidhean agus sgrìobh air a' bhalla.

Once things get up and running, I might move the guts of it off Facebook to AbairThusa, here or a dedicated site, but I figure Facebook's a good way to start spreading the word among people who might be interested (because it tends to find the people for you by matching interests and friends).

Taing mhór, a h-uile.