Naidheachdan   -   News

Fòram na Gàidhlig > Naidheachdan / News
Ceann na duilleige

Co-chomhairle Soidhnichean Dà-chànanach - Bi-lingual signage

5mh dhen Mhàrt 2010 07:41:44
Tùs: Comunn na Gàidhlig.
Air a lorg le: Coinneach Cìr
Roinnean-seorsa: Saoghal na Gàidhlig - Gaelic World
Tha Comunn na Gàidhlig an-dràsta dèanamh rannsachadh air am buaidh a th' aig soidhnichean dà-chànanach aig ionadan sgithidh Albannach. Bhiodh e fìor mhath ur beachdan fhaighinn.

Comunn na Gàidhlig is currently carrying out research on the impact of bi-lingual signs at Scottish skiing centres. It would be excellent to get your opinions.

http://www.cnag.org.uk/soidhnichean


Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=35