Search found 33 matches

by Marshal
Wed Jul 17, 2013 11:41 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 301069

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Rinn mi "Foileagan Inbhir Nis" airson an co-là breith na mo àthair agus bha iad blasta, ach chuir mi corr siùcar is mil ann agus bha iad siùcarach dha-rìribh! Dh' òl mi dhà cupa ti, liomanaid is botal uisge slàn gu ruige an feasgar... I did Inverness Iced Buns for my father's birthday and they were ...
by Marshal
Fri Jul 05, 2013 4:07 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 301069

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' gleusadh mo phìob airson am puirt "Soraidh an Màidsear-pìoba Willie Gray airson Poileas Ghlaschu"(?) a chlachdaidh ach tha na ribheidean ro thioram mar-tha. An uair sin bidh mi a' cur iad ann an ciste a-rithist fhad 's a bhios mi cupa ti le briosgaidean a' gabhail. I'm tuning my bagpipe fo...
by Marshal
Fri Jul 05, 2013 2:24 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Feasgar math!
Replies: 7
Views: 8106

Re: Feasgar math!

Uill, tha mi a' tuigsinn ach a bheil càil ceàrr ge-tà?... tha mi caran troimh a chéile an-dràsta :craicte:
by Marshal
Thu Jul 04, 2013 9:51 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 301069

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh mi ath-sgrìobhadh de an Litir do Luchd-ionnsachadh airson an sgeòil thradaiseanta "an Fhear a Fhuair na Trì Comhairlean" ann an leabhar-nòtaichean a th' agam is tha mi ag èisteachd ris an fhaidhle chlaistich a-nis. Tha farmad agam air, ghearr mi an t-aran airson tòstaichean a dhèanamh ach ch...
by Marshal
Wed Jul 03, 2013 8:59 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Feasgar math!
Replies: 7
Views: 8106

Re: Feasgar math!

Dh' fhaodainn a sgrìobh sin san t-sreath "Dè tha thu a' dèanamh", cha robh sin uabhasach chudromach :naire:

I ought to write this in the line "Dè tha thu a' dèanamh", it wasn't so important
by Marshal
Wed Jul 03, 2013 8:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 243244

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha sibh ceart a Mhàiri, 's e deagh aimsir a th' againn anns an Spàinnt, ach fìor theth, is chan eil mi a' faireachdainn cofhurtail nuair a bhios mi fallasach... fad na h-ùine ré an t-samhraidh! You are right, we have good weather in Spain, but really hot, and I don't feel comfortable when I' m swea...
by Marshal
Tue Jul 02, 2013 2:25 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 243244

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

'S e là math a th' ann, ach leis an fhìrinn innse tha i uabhasach bhlàth is ghrianach. Cha urrainn dhuinn a bhith a-muigh :flamed: , uill, dìreach ann an amar-snàimh oir cha toigh leam an cladach na geinmheach a th' againn is tha an tràigh na mol eile ro fhada... It is a good day, but to say the tru...
by Marshal
Mon Jul 01, 2013 2:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Feasgar math!
Replies: 7
Views: 8106

Feasgar math!

Gàidhlig Uill, cha do sgrìobh mi dad oir bha mi uabhasach thrang ann an deireadh a' chùrsa, eadar na deuchainnean is measadh... ach tha mi saor mu dheireadh agus is urrainn dhomh barrachd ionnsachadh a-nis ma-thà. A bharr air sin tòisichidh mi an Cùrsa Inntrigidh as t-fhoghar. Tha ceist agam, dè bhu...
by Marshal
Tue Apr 23, 2013 4:24 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Dà cheist
Replies: 10
Views: 3792

Re: Dà cheist

-Cò mheud Gàidheal a tha thu eòlach orra? (no cò mheud Gàidheal a tha thu eòlach?) agus -Tha mi toilichte coinneachad ribh, ma-thà.

Mòran taing!
by Marshal
Mon Apr 22, 2013 9:23 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Dà cheist
Replies: 10
Views: 3792

Dà cheist

Tha dà cheist agamsa. Ciamar a chanas mi "How many Gaels do you know " anns a' Ghàidhlig? Cò mheud Gàidheal ... ? Agus chunnaic mi an gnàth seo, ach cha urrain dhomh cuimhneachad an ceart abairt. Bha sin mar: " tha mi toilichte coinneachad ribh " no rud mar sin. A bheil sin a' ciallachadh "nice to m...
by Marshal
Fri Apr 05, 2013 12:55 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 301069

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ann an ubhail-ghortan agam leis mo choen is tunnagan, ach tha mi 'n dochas gun bidh an t-uisge ann a dh'aithghearr, feumaidh sinn tilleadh dhachaigh mu thràth.

I'm in my orchard with my dogs and ducks but I think it will rain soon, we should return home already.
by Marshal
Sun Mar 31, 2013 11:01 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 301069

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha sin inntineach, an uair sin, reaban = friendly sideburns, nach e?

That is interesting, then, reaban = friendly sideburns, no?
by Marshal
Fri Mar 29, 2013 11:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 301069

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' coimhead airson an fhacail seo: sideburn. Ach cha urrain dhomh a' lorg e. Ciamar a' chanas sibh "sideburns" ann an Gàidhlig?

I am looking for this word: sideburn. But I cannot find it. How do you say sideburns in Gàidhlig?
by Marshal
Wed Mar 20, 2013 10:35 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 301069

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leibh. Ach dè tha "X"? Chan eil mi gad thuigsinn... Thanks. But what is "X"? I don't quite understand... Rud sam bith na tha thu a' ciallachadh, mar eisimpleir "sna hò ro èile", no cha do b' urainn dhuinn an seantans seo a thuigsinn :priob: X= "sna hò ro èile", "an seantans seo" et caetera.....
by Marshal
Wed Mar 20, 2013 8:07 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 243244

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Dè bhios a' tachairt anns a' bhaile? Dè na 'Fallas'?
What will be happening in the town? What are the Fallas?
Seall air an ceangail seo: https://en.wikipedia.org/wiki/Falles

Look this link:

Loisg sinn a-raoir iad. :curam:
We burned them last night.