Search found 84 matches

by Lughaidh
Fri May 22, 2015 3:02 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: How do you say "Gaeilge" in Gàidhlig?
Replies: 4
Views: 2974

Re: How do you say "Gaeilge" in Gàidhlig?

As far as I know, Irish is called "Gàidhlig na h-Èireann" or "Gàidhlig Èireannach" in Scottish Gaelic. To me, it's ridiculous to call it "Gaeilge" in Gàidhlig, since Gaeilge is an Irish word (just as it's ridiculous to call Scottish Gaelic "Gàidhlig" when speaking Irish)... In English, would one say...
by Lughaidh
Wed Jan 01, 2014 12:05 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Pronunciation of words (esp. in Lewis Gaelic)
Replies: 7
Views: 3648

Re: Pronunciation of words (esp. in Lewis Gaelic)

Ordered! thanks for telling me :)
Btw in songs, for the word càirdean, even in Uist Gaelic, I hear a kind of retroflex r followed by a palatalised d. Did you hear that too?
by Lughaidh
Sun Dec 29, 2013 3:55 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Pronunciation of words (esp. in Lewis Gaelic)
Replies: 7
Views: 3648

Re: Pronunciation of words (esp. in Lewis Gaelic)

Thanks, actually I know it makes retroflex consonants, but I wanted to know if in Lewis, people use depalatalized retroflex consonants where you'd except palatalized ones eg. bàirneach like bàrnach [ˈpaːɳɔχ], càirdean like càrdan [ˈkʰaːʈən] etc... :)
by Lughaidh
Thu Dec 12, 2013 12:44 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Pronunciation of words (esp. in Lewis Gaelic)
Replies: 7
Views: 3648

Re: Pronunciation of words (esp. in Lewis Gaelic)

I have those books you're refering to but I couldn't find the answer there (nor these words), that's why I'm asking here :)
by Lughaidh
Wed Dec 11, 2013 5:48 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Pronunciation of words (esp. in Lewis Gaelic)
Replies: 7
Views: 3648

Pronunciation of words (esp. in Lewis Gaelic)

Hallò tha beagan cuideachaidh a dhìth orm airson fuaimneachadh roinnt fhaclan -- a-rèir dualchainnt Leòdhais, mas urrainn... Is there some website where one can hear Lewis speakers talking, and with a transcription? I need to know especially how are the slender rd, rt, rn, rl pronounced in Lewis. Lo...
by Lughaidh
Wed Dec 04, 2013 10:58 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Stress in compound nouns
Replies: 13
Views: 3949

Re: Stress in compound nouns

So ann-stealladh is stressed on ann- ? to say injection
tapadh leibh
by Lughaidh
Fri Nov 29, 2013 7:40 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Stress in compound nouns
Replies: 13
Views: 3949

Re: Stress in compound nouns

Cha d'fhuair mi an fhreagairt ma dheidhinn an prefix ann-! san fhacal "ann-stealladh" chan eil sèimheachadh chionn's nach sèimhichear "st-" uair sam bith... :(
ANN-stealladh neo ann-STEAlladh mar sin?

agus dè mar a fhuaimnichear "ann-" mar phrefix annashin? [aunˠ]? [anˠ]? [ənˠ]?

tapadh leibh
by Lughaidh
Fri Nov 29, 2013 7:28 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh
Replies: 81
Views: 20995

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Tapadh leat!
(chan eil e mar sin ann an Gàidhlig na h-Èireann, sin an t-adhbhar a chuir mi 'n cheist! Canar "teach na bhfear mór" ach "teach na mbailte beaga" !)
by Lughaidh
Fri Nov 29, 2013 4:11 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh
Replies: 81
Views: 20995

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Hallò a chàirdean! tha ceist ùr agam ma dheidhinn morfology nam buadhairean (anns a' ghinideach iolra): an abrar "cù nam balach mòr" (of the big boys) neo "cù nam balach mòra"? agus "taighean nam bailtean beaga" neo "taighean nam bailtean beag"? cha d'fhuair mi 'n fhreagairt anns na leabhraichean ag...
by Lughaidh
Sun Nov 24, 2013 2:50 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Stress in compound nouns
Replies: 13
Views: 3949

Stress in compound nouns

Hallò

I'd like to ask on what syllable does the stress fall in compound words like "fo-bhaile" "ann-stealladh", "luath-mharcachd " "làr-ìosal"...
when the first element is not a noun, in particular

tapadh leibh! :D
by Lughaidh
Thu Oct 31, 2013 2:41 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: New database of spoken native Breton - good model to follow!
Replies: 1
Views: 2202

New database of spoken native Breton - good model to follow!

Hallò Seo ceangal gu stòr-data ùr ma dheidhinn na Breatnaise dùthchasaiche : earrannan de chòmhraidhean le fileantaich, ann an diofar dhualchainntean, le tar-sgrìobhaidhean agus le eadar-theangachadh (ann am Fraingis a-mhàin a-nis, gabhaibh mo leisgeul). Tha seo beagan a-muigh do dh’adhbhar an fhòra...
by Lughaidh
Mon Oct 28, 2013 10:08 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh
Replies: 81
Views: 20995

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

An urrainn do dhaoine na faclan sin a dhearbhadh neo faclan eile a mholadh, agus na faclan eile a dh'eadar-theangachadh? :) oir chan eil iad uile ann, ar leam :)

tapadh leibh