Search found 117 matches

by Màiri na Coille
Thu Jan 08, 2015 3:57 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Tuinn
Replies: 3
Views: 3255

Tuinn

Hai a h-uile duine, I'm writing a novel and I want the chapter titles to be in both Gaelic and English. The title of the Prologue is "Black Waves". My dictionary tells me that "tuinn" (waves) is one of those words which is sometimes feminine and sometimes masculine. What form of ...
by Màiri na Coille
Fri Dec 26, 2014 6:27 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Nollaig chridheil dhuibh
Replies: 11
Views: 11703

Re: Nollaig chridheil dhuibh

Nollaig Chridheil. :D
by Màiri na Coille
Mon Dec 01, 2014 9:51 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò à Eadailt
Replies: 9
Views: 5202

Re: Halò à Eadailt

Fàilte dhan Fhòram, a Bhianca!
by Màiri na Coille
Mon Dec 01, 2014 9:49 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Latha Naomh Anndra toilichte dhut! :) An-dràsta, tha mi a' leughadh leabhar eachdraidh mu dheidhinn na Cruithneach agus na h-Albannach. Tha e inntineach gu leòr. Cuideachd, tha mi a' sgrìobhadh nobhail mu dheidhinn an t-each-uisge. :D Tha i fuar ann an Illinois an-diugh? A bheil i fuar ann an Alba, ...
by Màiri na Coille
Sat Nov 29, 2014 9:47 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

'S caomh leam an Requiem le Mozart. 'S e ceòl àlainn a th'ann. Tha mi 'n dòchas gun robh do chonsart math!

I love Mozart's Requiem. It's gorgeous music. I hope your concert went well!
by Màiri na Coille
Thu Nov 20, 2014 8:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Hai, a Mhairead! Tha mi math gu leòr, ged a tha mi beagan tinn cuideachd. Tha beagan cnatan orm. Chan eil e dona, co-dhiù. An-diugh tha mi aig an Oilthigh Chicago, far a dh'obair mo mhàthair. Tha mi anns an leabharlann an-dràsta. Fhuair mi leabhar no dhà mu dheidhinn eachdraidh Albannach, agus leabh...
by Màiri na Coille
Wed Nov 19, 2014 7:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Uabhasach sàmhach an-seo. Càite a bheil a h-uile duine? :| Chan eil mi a' dèanamh mòran an-diugh, ach rinn mi beagan sgrìobhadh Gàidhlig nas traithe anns an t-seachdain. Seo e. Dèan ceartachaidhean, mas e ur toil e! :) Dè rinn mi an-diugh? Nuair a bha i dorch fhathast, bha mi a' dèanamh cadal anns a...
by Màiri na Coille
Wed Oct 08, 2014 2:31 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Chan eil mi a' gabhail clasaichean idir. Chuir mi crìoch air àrd-sgoil an-uiridh; anns an àite sin, tha mi a' dèanamh bliadhna "gap". Mar a thuirt mi, tha mi ag obair, agus tha mi a' lorg airson airgead airson colaiste. Bu toigh leam turas no dhà a ghabhail cuideachd. Aig an deireadh na mì...
by Màiri na Coille
Fri Oct 03, 2014 3:47 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leat, a Mhairead! Tha mi 'n dòchas gu bheil do chlasaichean a' dol gu math.

Thanks Mairead! I hope your classes are going well.
by Màiri na Coille
Fri Oct 03, 2014 1:28 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Hai, a h-uile duine. Tha mi duilich nach robh mi ann gu tric--tha mi air a bhith cho trang, ag obair agus a' lorg airson airgead airson colaiste. Nuair tha mi deiseil le obair gach là, tha mo cheann ro sgìth Gàidhlig a dhèanamh! :( Chan eil mòran ùine agam idir, ach chan eil mi ag iarraidh mo chuid ...
by Màiri na Coille
Mon Sep 01, 2014 5:38 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Gun tèid leat aig an oilthigh, a Mhairead! Tha mi 'n dòchas gum bi na clasaichean math! An-diugh, tha co-là-breith aig mo phiuthar ann. Tha i a' fàs aon bliadhna deug a dh'aois. Tha ise air bhioran...gu nàdarach! A-nochd, bidh partaidh againn agus bheir sinn tiodhlacan dhi. Good luck at university, ...
by Màiri na Coille
Mon Aug 25, 2014 8:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Hai a h-uile duine! Duilich cha robh mi ann airson ùine fhada. Bha mi ann an Wyoming airson cola-deug, agus an dèidh sin bha mi uabhasach trang, a' faighinn obair agus a' dèanamh mòran rudeigin eile. Tha obair agam a-nis, ann an taigh-bidh, a' cur fàilte air na daoine a tha a' coiseachd ann. Ach tha...
by Màiri na Coille
Fri Aug 01, 2014 12:57 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 57274

Re: Group Skype for beginners

I suppose we need to change the name of this post, then...
by Màiri na Coille
Fri Jul 11, 2014 5:15 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

A Mhàiri, tapadh leat; tha mi a' faireachdainn nas fheàrr. :) Is toil le na clann 'The Simpsons', mar sin tha iad ag iarraidh ga choimhead a-mhàin(?). Bha e soirbh. 'S toil leam Ovid agus Homer gu mòr, ach chan eil mi a' tuigsinn Laideann no Greugais clasaigeach, mar sin tha mi gan leugh sa' Bheurl...
by Màiri na Coille
Thu Jul 03, 2014 1:10 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391301

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leat, a phoormouse. O, tha mi duilich, a Mhairead! Tha mi 'n dòchas gum bi thu a' faireachdainn nas fheàrr a-màireach. Agus gum bi na clann math. :) 'S toigh leam Na Pàipearan Fheadaraileach math gu leòr--tha iad inntineach--agus chòrd Sophocles rium cuideachd. 'S e bàrdachd barraichte a th'a...