Search found 3 matches

by Gòrdan MacLèoid Labhruidh
Mon Jun 22, 2015 9:31 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Does "Urramaich do mairbh" make any sense ?
Replies: 2
Views: 1087

Does "Urramaich do mairbh" make any sense ?

I'm trying to help out a fire service pipe band in the U.S. They are trying to work out a gramatically correct motto equating to "honour the fallen". They have come up with "Urramaich do mairbh". Does that construction make much sense ? I was more inclined to go with something like "Cuir an t-urram ...
by Gòrdan MacLèoid Labhruidh
Mon May 26, 2008 11:39 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Ha-lò a h-uile duine. Ball ùr an seo.
Replies: 13
Views: 3260

Tapadh Leibh.

Tapadh leibh a' Choinich. Bha mi ag innse dhuibh nach eil Gàidhlig mhath agam. :naire: Moran taing airson ur cuideachd ! A' Neoni - Dèan (? haven't done simple future yet). Tha mi a dol a' dhèanamh An Cùrsa. Bidh gu math obair ann tha mi a' smaoineachadh. A bheil sibhse a' deanamh Cùrsa SMO ? Thanks...
by Gòrdan MacLèoid Labhruidh
Mon May 26, 2008 10:29 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Ha-lò a h-uile duine. Ball ùr an seo.
Replies: 13
Views: 3260

Ha-lò a h-uile duine. Ball ùr an seo.

Is mise Gòrdan. Tha mi à Glaschu ach tha mi a' fuireach ann am Peebles a-nis. 'S e baile beag a th' ann am Peebles - faisg air Dùn Eideann. Rinn mi An Cùrsa Inntrigidh Sabhal Mòr Ostaig am bliadhna seo. Chan eil Gàidhlig mhath agam fhathast - duilich. Cuir fios agam nuair a bhios mi ceàrr ! Abair Fò...