Search found 3 matches

by murchadhamac
Sat Jun 27, 2015 12:52 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: a th' ann vs a th' innte
Replies: 10
Views: 2706

Re: a th' ann vs a th' innte

A thaobh bàta. Ann an seann Ghàidhlig bha fireann, boireann is neuter nouns ann. Sin as caithreach gu bheil am facal a' dol an dà thaobh ann an cainnt an là an-diugh
by murchadhamac
Sat Jun 27, 2015 12:47 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: a th' ann vs a th' innte
Replies: 10
Views: 2706

Re: a th' ann vs a th' innte

'S e deagh cheist a th' ann. Deagh bheachd a th' ann. Deagh sgoil a th' ann. Cha chuala mi riamh an caochladh.
by murchadhamac
Mon Jul 14, 2014 1:31 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Halò!
Replies: 3
Views: 5218

Re: Halò!

Feuch seo/Try this: Is tha Alba a’ gairm: “Cò dha a nì sibh sabaisd, mura dèan sibh dhomh-sa?” Cha seasadh neach sam bith an aghaidh ur cuid comasan, ur dhualchais, ur chòir-breithe. Ach am b’ fheàrr leibh bàsachadh mar Albannaich – fir, mnathan, is clann – saor is neo-eiseamaileach? No a bhi beò ma...