Search found 12 matches

by Balgam
Sun Nov 20, 2016 10:10 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 35070

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Tapadh leat GhunChleoc. Chan fhaca mi sin :)
by Balgam
Tue Nov 15, 2016 10:07 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 35070

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Sin an fhìrinn Poor Mouse. A bi thu a' snàmh gu tric? Chaidh mise an-dè. Bha e fuar an seo a-raoir ach bha an t-amar-snàmh na bu bhlàithe na a-muigh. That's the truth Poor Mouse. Are you swimming often? I went yesterday. It was cold here last night but the swimming pool was warmer than outside. Ghun...
by Balgam
Sun Nov 06, 2016 2:08 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 35070

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Hàlo a charaidean, ciamar a tha sibh? Dè as toil leamsa ma-thà? Uill, 's toil leam cus agus chan eil tìde gu leòr agam gu mì-fhortanach... coltach ri duine sam bith eile an seo, tha mi 'n dùil :roll: Nuair a bha mi nas òige rinn mi torr spòrs - snàmh, ruith, camanachd-deighe, stuth mar sin. Bha mi c...
by Balgam
Sun Nov 06, 2016 1:12 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 42452

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

A bheil? Tha sin inntinneach. An robh thu ann a-riamh? Nach e 'Gàidheileamailteach' a th' annad fhèin ma-thà? Abair facal fhèin! Facal an latha tha mi a' smaoineachadh. Is there? That's intresting. Have you been there before? Are you not a 'Gàidheileamailteach' then? What a word! Word of the day I t...
by Balgam
Wed Nov 02, 2016 9:22 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 42452

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Tha thu ceart a’ GhunChleoc, ann am Machair Alba no anns a’ Ghalldachd mar a chanadh tu, ’s dòcha. Agus mòran taing airson do mhìneachadh... glè chuideachdail. Cleachdaidh mi sin! Cò às a tha thu fhèin? An e Gearmailteach a th’ annad? Tha tòrr Gearmailtis agad co-dhiù (leugh mi an làrach-lìn agad......
by Balgam
Wed Oct 26, 2016 8:12 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 42452

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Beagan ceartachadh... In the present tense the long construction, involving 'tha' and the verbal noun, covers both the continuous and simple present i.e. Tha mi a' sgrìobhadh - I am writing, I write In the past tense the long construction generally only covers the continuous and not the simple past ...
by Balgam
Sat Oct 22, 2016 8:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 42452

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Rugadh mi ann an Inbhir Nis ach thogadh mi ann an Ros an Ear, no Machair Rois, faisg air Baile Dhubhthaich. Tha mi a’ fuireach ann an Machair Alba a-nis ach tha mo theaghlach shuas anns a’ Ghàidhealtachd fhathast. Dh’fhuirich mi ann an Glaschu airson còig bliadhna nuair a bha mi nam oilenach ach ’s ...
by Balgam
Mon Sep 14, 2015 7:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 255952

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

'Sgioblachadh', 's e sin facal feumail. Tha mi an dòchas nach bi mi ga chleachdadh tric ge-tà. Bha mi a' sgioblachadh an t-seòmar agamsa 'sa mhadainn seo. Cha do chòrd e rium! 'Tidying', that's a useful word. I hope that I will not use it often though. I was tidying my room this morning. I didn't en...
by Balgam
Mon Sep 14, 2015 7:02 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 144447

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Tha mi ga thuigsinn, tapadh leibhse. Agus hàlo a Mhairead cuideachd. :D
by Balgam
Wed Sep 09, 2015 6:17 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 255952

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi air ais aig an taigh a’ gabhail deoch oir bha i caran blàth an-diugh ann an Glaschu. Ghabh mi cuairt gu An Lèanag ann am Partaig. ’S e sin an Ionad Gàidhlig Ghlaschu. Cheannach mi am film ‘Seachd’. Tha mi a’ smaoineachadh gum bi mi a’ sealltainn air a-nochd. Bha mi a' sireadh (air?) an leabha...
by Balgam
Tue Sep 08, 2015 12:59 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 144447

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

’S e an fhirinn a th’ agad Poor Mouse (chan eil mi buileach cinnteach mar a chanas tu sin anns an tuiseal gairmeach)! ’S e ‘Balgam’ a th’ ormsa. ’S fhearr leam fhìn ‘sgeulachdan’ cuideachd. ’S e deagh fhacal a th’ ann. Dè a’ Ghàidhlig air ‘use’? Mar eisimpleir “I will use that”. Tha mi a' smaoineach...
by Balgam
Mon Sep 07, 2015 6:15 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 144447

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Mòran taing airson ur fàilte. ’S e ‘Balgam’ an t-ainm a th’ air an seo. Leis an fhirinn innse chan eil fhios agam carson, ach sin mar a tha! Tha mi a’ fuireach ann an Glaschu aig an àm seo, ach tha mi eadar Glaschu agus Inbhir Nis. Thu ùidh agam gu sònraichte air ainmean-àite, stòiridhean is cèol Gh...