Search found 4 matches

by camac002
Sat Mar 11, 2017 12:54 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Mu deidhinn + pronoun
Replies: 3
Views: 2430

Mu deidhinn + pronoun

Are you asking what form you should use? Just stick to the full versions (mu mo, mu ar...) As long as you recognize what the other forms mean when you see them, it's all good. Are you worried about hearing these contractions in fast speech? As your listening skills increase, a helpful clue is to lis...
by camac002
Fri Jan 27, 2017 5:50 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: More Inversion
Replies: 5
Views: 2343

More Inversion

Tha sin ceart.

Seo agad earrann bhuntainneach a tharraing mi às an leabhar aig Raghnall MacilleDhuibh, "Cothrom Ionnsachaidh".

Yep, that's correct.

Here's a relevant excerpt I took from Ronald Black's book Cothrom Ionnsachaidh:

Image
by camac002
Fri Jan 27, 2017 3:17 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: More Inversion
Replies: 5
Views: 2343

More Inversion

"Feumaidh tu mo thoirt..." - Seo an dòigh àbhaisteach ann an Gàidhlig na h-Alba. Riochdair sealbhach a chleachdadh airson a' chuspair dhìrich. Air uairibh cleachdar an dòigh eile le riochdairean làidir: "Feumaidh tu mise a thoirt air falbh." "Feumaidh tu mi/mise a thoirt..." - Seo an dòigh àbhaistea...