Search found 8 matches

by MacFhraing
Tue Oct 20, 2020 11:28 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Understate Overstate
Replies: 5
Views: 209

Re: Understate Overstate

I feel like 'luach' and 'spèis' are okay but they don't quite hit what you're saying in English. I'd use 'suim'. "Tha suim ro mhòr/bheag ga cur anns a' bheachd gu bheil..." I've never heard or read 'ro-spèis', but that's just me! The way you pronounce 'ro mhòr' is important too. 'Ro-mhòr' with the h...
by MacFhraing
Sun Jul 08, 2018 2:54 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo
Replies: 15
Views: 13094

Halo

'S math sin a Dhaibhidh. 'S fheàrr a h-ionnsachadh gu màirnealach na gun a h-ionnsachadh idir! :D
by MacFhraing
Sun Jun 24, 2018 12:21 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Faclan Fada
Replies: 7
Views: 7547

Faclan Fada

Haha! Glè mhath!
by MacFhraing
Sat Jun 23, 2018 6:07 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Faclan Fada
Replies: 7
Views: 7547

Faclan Fada

Ah ceart, cha chuala mi spagada-gliog aig duine a-riamh ach chunnaic mi ann an seann leabhar gun tàthan e.

Gu dè tha Ghàidheileamailteachaibh a' ciallachadh?
by MacFhraing
Wed Jun 20, 2018 12:14 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Faclan Fada
Replies: 7
Views: 7547

Faclan Fada

Beagan spòrsa (air no geekaireachd) dhuibh - dè am facal Gàidhlig as fhaide a th' agaibh, gu h-àraidh a thaobh lidean? Tha còig ann an 'dìochuimhnicheamaid', ach chunnaic mi am facal 'spagadagliog' ann an leabhar an latha eile, agus e a' ciallachadh rudeigin mar 'spaidsearachd stràiceil', agus shaoi...
by MacFhraing
Sun Feb 18, 2018 7:02 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Às dèidh 'às dèidh'
Replies: 2
Views: 3135

Às dèidh 'às dèidh'

Glè mhath, tapadh leat! :D
by MacFhraing
Sat Feb 17, 2018 6:36 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Às dèidh 'às dèidh'
Replies: 2
Views: 3135

Às dèidh 'às dèidh'

Ceist gràmair dhuibh! :D Dar a chleachdar 'air' gus comharrachadh gun deach rudeigin a choileanadh, cha tèid an t-ainmear às a dhèidh dhan tuiseal thabhartach, thoradh chan eil e ag obair mar roimhear sìmplidh san t-suidheachadh sin, ME: "Tha Seonaidh air an t-aran fhuineadh." seach "Tha Seonaidh ai...
by MacFhraing
Mon Jan 08, 2018 4:38 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò bhuamsa!
Replies: 2
Views: 6993

Halò bhuamsa!

Is mise Coinneach! 'S ann à sgìre Loch Aillse a tha mi bho thùs ach tha mi a-nis a' fantainn san Eilean Sgitheanach. Is minig a tha mi air duilleagan san fhòram a ruigheachd, is mi air tòir ciall do dh'fhacal àraid no a leithid, agus ar leam a-rèiste gum bithinn cho mhath cùnntas a chur air dòigh dh...