Search found 1 match

by Fionnlaghmac
Sun Feb 18, 2018 4:19 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo a huile duine
Replies: 2
Views: 5256

Halo a huile duine

Is mise Fionnlagh agus tha mi ag ionnsaghadh Gaidhlig. Tha mi duillich ma cha neil gaidhlig agam glé mhath.
Is toil leum ceòl. Cluich mi anns an comhlan. 'S e tidsear ceòl agam is tha mi ag obair anns a'cholaiste Ayrshire. Tha trì clann agam ag aois sia, deich agus coig-deug.
Feasgar mhath!