Search found 204 matches

by Tearlach61
Thu Apr 17, 2014 6:17 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Duighleadasan a bhith faighinn BBC RnG air am fòn agam
Replies: 1
Views: 5039

Duighleadasan a bhith faighinn BBC RnG air am fòn agam

Tha mi air a bhith ag èisteachd ri Radio nan Gaidheal air an iphone agam bhon chionn corra bliadhnaichean. Ach bho rudeigin mar mìos air ais, chan eil mi air a bhith a'faighinn RnG idir an am fòn agam. An toiseach 's e an app Tunein a stad o bhith a'faighinn RnG ach bha mi comasach co-dhiù ri èistea...
by Tearlach61
Thu May 12, 2011 3:08 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cearcall comhraidh Inbhir Narann - bhideo!
Replies: 4
Views: 2250

Re: Cearcall comhraidh Inbhir Narann - bhideo!

Tha mi dìreach air seo fhaicinn. Cha robh ceangal eadar-lion airson còrr dhen thurais againn 's tha cùisean air a bhith cruaidh trang on a thill sinn dhachaidh.

Tha bhideo againne cuideachd. Feuchaidh mi a chuir air loidhne a-nochd.
by Tearlach61
Tue Dec 14, 2010 2:57 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?
Replies: 11
Views: 3750

Re: iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?

Seo bhideo dhìom fhìn 's de mo nighean bheag a'cur crathadh air bunaitean na rìoghochd, buille as ùire airson saorsa le bhith coimhead air Pàdraig Post gun a bhith san Rìoghochd Aonaichte!


http://vimeo.com/17775151
by Tearlach61
Tue Dec 14, 2010 2:46 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guardian: "saddened by Scotland going Gaelic"
Replies: 3
Views: 1091

Re: Guardian: "saddened by Scotland going Gaelic"

Rud a ghlac m'aire-se, 's e a bh'ann an dreach bheurla air na soighnichean ach droch eadar-theangachadh bhon Ghàihlig thusail.
by Tearlach61
Sat Aug 07, 2010 4:43 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011
Replies: 13
Views: 2475

Re: Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011

"There are two things that non-natives don't do: tr*nsl***** into the language and proof-read the language." Disagree. Re-occurring theme, that only native speakers get good in a language. Montreal is filled with people who have become very good in another language. If I were interviewing for someon...
by Tearlach61
Sat Aug 07, 2010 3:00 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bilingualism to save minority languages
Replies: 18
Views: 4819

Re: Bilingualism to save minority languages

hiarre chus allé au dzépannarre 'vec mes chums, c'était too awesome!". " Cluinnidh tu 'chums' gu math tric ann an cainnt nan Quebecois. Cha chuala mi riamh 'awesome' ge-ta. Chanainn-sa gur e seo cainnt nan òigridh th'ann. A'chlann-nighean a'feitheamh ris a'bhus. Prendre une vs se promener. 'S e seo ...
by Tearlach61
Fri Aug 06, 2010 11:03 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011
Replies: 13
Views: 2475

Re: Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011

Saoilidh mi gur e 'deasachadh' am facal a tha ag iarraidh. "I've been studying Spanish just as long as he's been studying Gaelic, and while I can fool people into thinking I'm Spanish..." I think it depends partly on how you attack the problem. For myself, my exposure to French began as a teen, even...
by Tearlach61
Sun Aug 01, 2010 6:12 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bilingualism to save minority languages
Replies: 18
Views: 4819

Re: Bilingualism to save minority languages

Tha cuimhne agam aig an àm, bha tiotal an dàin "Speak White" na sheòrsa de fhacal-faire, ag innse dhan fhear eile am beachd a bh'agadsa air a'chùis. Nuair bha mi san sgoil fhraingeach, mar bu thrice rachadh faclan beurla a leantainn le faclan eile "parle français" neo na bu threasa "speak white." Sm...
by Tearlach61
Sat Jul 31, 2010 7:25 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bilingualism to save minority languages
Replies: 18
Views: 4819

Re: Bilingualism to save minority languages

Seall air na lorg mi, tha e furasda gu leòr a lorg air loidhn: http://www.antimoon.com/forum/t5080-0.htm Nous voulons briser le silence sur la question linguistique. Nous refusons que la mondialisation serve de prétexte à l’anglicisation. Nous dénonçons et combattons le bilinguisme institutionnel. C...
by Tearlach61
Sat Jul 31, 2010 7:07 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bilingualism to save minority languages
Replies: 18
Views: 4819

Re: Bilingualism to save minority languages

"Och Thearlaich - chan eil mi a' creidsinn gur e "like-for-like" a tha sinn an seo." o Sheonaidh "tha Fraingis aig cha mhor a h-uile anglophone an-sin -bhiodh beatha mi-chomasach a chaochladh" o Neas Olc Seo mar a tha e an latha an-diugh. Ach gu ruige nan seasgadan bha e gu math eadar-dhealaichte an...
by Tearlach61
Sat Jul 24, 2010 9:34 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bilingualism to save minority languages
Replies: 18
Views: 4819

Re: Bilingualism to save minority languages

Sna seasgadan, ghabh na Quebecois am beachd gu robh dà-chànanachas gam marbhadh, gu robh dà-chànanachas a'ciallachadh gun ionnsaicheadh am fraingeach a'bheurla. 'S ann air sgàth sin gun do theann iad, ann an Québec, laghan chuir an gnìomh a thug prìomhachas ('s chan e co-ionnanas) dhan fhraingis.
by Tearlach61
Fri May 14, 2010 7:39 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Mr, Mrs, Ms, Miss in Gaelic?
Replies: 16
Views: 19560

Re: Mr, Mrs, Ms, Miss in Gaelic?

Rud a chuala mi airson 'mrs' s e 'bean-phòsda' Mrs Clinton=bean-phòsda Clinton. Air Aithris na Maidne.
by Tearlach61
Wed May 05, 2010 3:02 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Newsletter: Alba Nuadh
Replies: 2
Views: 809

Re: Newsletter: Alba Nuadh

Taing mhòr airson sin a charaid. Tha ùidh shònraichte agam anns a'leithid. An dùil, a bheil fhios aige ciamar a dh'gheibhas tu a-steach do BhBC Alba à Alba Nuadh? Tha seo cianail fhèin feumail. Chan eil fiù's daoine aig a bheil Gàidhlig sa choimheasnachd agamsa. Chì mo nighean na prògraman a tha ri ...
by Tearlach61
Wed Apr 07, 2010 3:17 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: My least favourite myth....
Replies: 10
Views: 2309

Re: My least favourite myth....

I'll add this. Our family language situation similar to that described by Alasdair. I speak Gàighlig to my youngest. She would be quite content to let me speak Gàidhlig to her and her respond in English. Simple stuff she responds in Gàidhlig, but anything beyond that she'd rather use English. Becaus...
by Tearlach61
Tue Apr 06, 2010 9:25 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "They stop speaking English..."
Replies: 6
Views: 1797

Re: "They stop speaking English..."

Ciontach! Ach coma leat e co-dhiu. Mur h-ann riuthsa a tha mi a' bruidhinn de an diofar. Sin am beachd a bh'againne ann an Quebec co-dhiu. Bithinn fhin a' deanamh an dearbh rud ann an Quebec airson uibhir de phriobhaiteachd fhaighinn. Bha seo gu math bitheanta. Chan e code switching a bh' ann. Bha c...