Search found 14 matches

by MonaNicLeoid
Sun Apr 06, 2014 10:15 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 16337

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

It would be "seaplain oilthigh(e)" then. The example is probably not great because "oilthigh" in colloquial speech doesn't have a visible/audible genitive (it actually does, it would be "oilthighe", but most people don't use that).
by MonaNicLeoid
Sat Apr 05, 2014 10:05 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 16337

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

Can you also please clarify about (GunChleoc's correction) the double use of "ann"? In that sentence I thought the first ann was part of the construction "there are" and the anns was for "in my class". While I was reading the correction, that was exactly my thought that this was what you meant. You...
by MonaNicLeoid
Sat Apr 05, 2014 9:57 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 16337

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

The thing with the genitive was clumsily explained above, I think. Another way to explain it is this: A noun can be indefinite, i.e. unspecified: seaplain = a chaplain (just any old chaplain, not specified at all). Some languages, like English, mark indefinite / unspecified nouns by a so-called inde...
by MonaNicLeoid
Tue Mar 18, 2014 9:00 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 16337

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

Meal do naidheachd! Cuin a bhios na clasaichean a' toiseachadh? San fhoghar?

Congratulations! When will the classes start? In autumn?
by MonaNicLeoid
Tue Mar 11, 2014 10:33 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: OK, Enough dawdling... time to get back to work...
Replies: 27
Views: 19753

Re: OK, Enough dawdling... time to get back to work...

I've been at that point several times with several of my languages. The only way to solve it is to do something , little things, and slowly work your way forward. It is no use dreaming of things that cannot be, you have to make do with the resources you have at hand. Try to listen to Gaelic as often...
by MonaNicLeoid
Mon Mar 10, 2014 5:08 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 16337

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

Hàlo! 'S mise Mairead. Tha mi à Amaireaga, ach tha mi a'fuireach anns Ànstruthair. Thainig mi ri mo theaghlach seo ann June*. Tha mo phàrantan ag obair aig oiltigh Chill Rimhinn. Tha sinnsearan Albannach agus sinnsearan Èireannach agam. Ionnsaich mi Gàidhlig anns a' Chill Rimhinn. 'S toil leam cana...
by MonaNicLeoid
Mon Mar 10, 2014 4:58 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 16337

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

Fàilte chridheil ort an seo, a Mhairead! Tha deagh Ghàidhlig agad mar-tha. A bheil thu fhèin ag obair ann an Ànstruthair no Cill Rimhinn cuideachd, no a bheil thu a' dol dhan sgoil? Is toigh leamsa eachdraidh agus beul-aithris, gu h-àraidh na cultaran Ceilteach. . . . Welcome to the forum, Mairead. ...
by MonaNicLeoid
Mon Mar 10, 2014 4:46 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: BBC Naidheachdan
Replies: 18
Views: 5592

Re: BBC Naidheachdan

cola-deugh = dà sheachdain

(Chan eil mi cinnteach an robh thu a' tuigsinn sin mar-tha.)

Tha e a' tighinn bho "còig latha deug" (15) oir tha dà sheachdain air a dhol seachad nuair a tha an còigeamh latha deug ann :)
by MonaNicLeoid
Wed Dec 31, 2008 1:26 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Knitting terms
Replies: 2
Views: 1302

Knitting terms

A bheil figheadairean an-seo? Are there any knitters here? ;)

I'm interested in Gaelic knitting terms, you know, all the stuff about stitches, binding off, cables, gauges, etc. (I hardly know them in English, I've learned knitting from a German-speaking mother and a Yiddish-speaking aunt :lol: )
Mona
by MonaNicLeoid
Mon Dec 15, 2008 10:18 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Coimhearsnacdh Ghàidlig ùr? Coinneamh fhiosrachaidh
Replies: 101
Views: 20942

’S e deagh choinneamh a bh’ ann. Bha feadhainn den bheachd gum bu chòir don leithid coimhearsnachd ùr a bhith taobh a steach Baile mòr Inbhir Nis (à la Shaw’s Rd Beal Feirste m.e.). A bheil thu a' ciallachadh Falls Road, far a bheil Culturlann, an ionad Gaeilge le bùth leabhraichean etc.? Bha mi-fh...
by MonaNicLeoid
Sat Dec 06, 2008 10:24 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Leabhar ùr: cur-air-bhog ann an Dùn Èideann + Inbhir Nis
Replies: 8
Views: 2134

Bha e sgoinneil ur faicinn, a charaidean! :) Chòrd an oidhche gu mòr rium agus chuir mi latha snog seachad anns a' bhaile an-diugh. Thèid mi a Bheal Fèirste a-màireach, bidh mi san Eilean Sgitheanach Di-Ciadain gu Di-Haoine, agus ann an Inbhir Nis oidhche Haoine gun teagamh.
by MonaNicLeoid
Sat Nov 29, 2008 6:00 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Leabhar ùr: cur-air-bhog ann an Dùn Èideann + Inbhir Nis
Replies: 8
Views: 2134

Bidh mi ann an Dùn Èideann fad an latha Di-Sathairne cuideachd, so ma tha ùidh aig cuideigin coinneachadh àiteigin anns a' bhaile, cabadaich 'sa Ghàidhlig, cuiribh fios thugam :) Agus is math dh' fhaodte gum bi mi ann am Beal Féirste ann an Éirinn beagan laithean - a bheil cuideigin an-seo às (no an...
by MonaNicLeoid
Fri Nov 28, 2008 9:44 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Leabhar ùr: cur-air-bhog ann an Dùn Èideann + Inbhir Nis
Replies: 8
Views: 2134

Leabhar ùr: cur-air-bhog ann an Dùn Èideann + Inbhir Nis

Thèid leabhar sgeulachdan goirid (sgrìobhte le 21 daoine eadar-dhealaichte) air foillseachadh le Ùr-Sgeul a dh' aithghearr, agus bidh dà thachartas ann: - Di-Haoine 5mh an Dùbhlachd ann an Dùn Èideann (faicibh an seo http://www.ur-sgeul.com/ no an seo http://www.duneideann.net/Cultar.html ) - Di-Hao...
by MonaNicLeoid
Fri Nov 28, 2008 9:42 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Nise, tha mise ann cuideachd :)
Replies: 5
Views: 3829

Nise, tha mise ann cuideachd :)

Is dòcha gu bheil cuid dhiubh eòlach orm bho àiteachan eile air an eadar-lìon no fiù 's san t-saoghal a-muigh an sin ;)
Mona