Search found 46 matches

by ArtMacCarmaig
Wed Dec 19, 2012 11:49 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr
Replies: 10
Views: 5285

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr

A' guidhe gum biodh deagh Nollaig agaibh uile air Fòram na Gàidhlig agus bliadhna ùr mhath nuair a thig i.

Image
by ArtMacCarmaig
Sat Dec 24, 2011 8:10 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gàidhlig 2012! New Year's Resolution
Replies: 6
Views: 4058

Re: Gàidhlig 2012! New Year's Resolution

Nollaig Chridheil dhuibh uile agus gur math a thèid dhuibh leis an iomairt seo. 'S toil leam a' bhideo!

Tha mi an dòchas gum bi bliadhna shoirbheachail agaibh ann an 2012.
by ArtMacCarmaig
Thu Oct 13, 2011 12:54 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A' sireadh bhuill airson Bòrd na Gàidhlig
Replies: 9
Views: 4086

A' sireadh bhuill airson Bòrd na Gàidhlig

Ma tha ùidh agaibh a bhith nad bhall de Bhòrd na Gàidhlig, seo ur cothrom!

http://www.appointed-for-scotland.org/C ... Gaidhlig2/
by ArtMacCarmaig
Thu Aug 25, 2011 10:22 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Làmh mharbh Inbhir Nis
Replies: 2
Views: 2229

Re: Làmh mharbh Inbhir Nis

Mmmm ... tha mise a' fuireach san Eilean Sgitheanach. Chan eil mi buileach a' creidsinn ann an làmh mharbh Inbhir Nis ach 's dòcha nach cuireadh sin iongnadh air daoine. Tha barrachd dhaoine ag obair ann an Gàidhlig anns na h-Eileanan Siar na tha ag obair aig a' Bhòrd ann an Inbhir Nis!
by ArtMacCarmaig
Fri Aug 19, 2011 2:19 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Attitudes Towards the Gaelic Language Official Survey result
Replies: 16
Views: 7458

Re: Attitudes Towards the Gaelic Language Official Survey re

Tha inbhe oifigeil aig a' Ghàidhlig san Rìoghachd Aonaichte - Gaelic does have official status in the UK.

http://www.scotland.gov.uk/Publications ... 8356/28056
by ArtMacCarmaig
Wed Aug 17, 2011 5:32 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A bheil airgead na Gàidhlig air a dheagh chosg air 'Blas'?
Replies: 2
Views: 2387

Re: A bheil airgead na Gàidhlig air a dheagh chosg air 'Blas

'S bochd nach do bhruidhinn Niall rium fhìn mun seo. Tha cuimhn' agam gun robh e an làthair aig co-labhairt ann an Inbhir Nis nuair a bha mi a' bruidhinn mu mhaoin. Thuirt mi, ceart gu leòr, gum biodh a' mhòr chuid de dh'airgead a' Bhùird air a chosg air àireamhan luchd-labhairt na Gàidhlig a mheuda...
by ArtMacCarmaig
Wed Aug 03, 2011 3:23 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sainsbury's InbhirNarann Soidnichean dà-chànanach na bhroinn
Replies: 4
Views: 2610

Re: Sainsbury's InbhirNarann Soidnichean dà-chànanach na bhr

'S e eisimpleir mhath dha-rìribh a tha seo, a Ghràisg. A bheil fhios agad cò, taobh a-staigh Sainsbury's, a tha a' toirt taic dha na soidhnichean? An e Manaidsear ionadail ann an Inbhir Narann no cuideigin aig ìre nas àirde? Is cinnteach gun robh thu fhèin agus càch ag iomairt airson a leithid cuide...
by ArtMacCarmaig
Sat Apr 16, 2011 10:49 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sell-out? no nach bu choir dragh sam bith a bhith oirnn?
Replies: 2
Views: 2280

Re: Sell-out? no nach bu choir dragh sam bith a bhith oirnn?

Chan eil Bòrd na Gàidhlig - ann an dòigh sam bith – "a' gabhail ris gum feum oifigich chomhairle aig nach eil Gàidhlig a bhith a' stiùireadh sheirbheisean foghlaim Ghàidhlig fo aois sgoile mar dhòigh air airgead a chùmhnadh." Cha tuirt mise sin idir agus, nuair a thog mi seo leis a' BhBC Dihaoine 's...
by ArtMacCarmaig
Thu Mar 24, 2011 3:30 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fìobha ga sheachnadh Plana Gàidhlig 2010 - fiosrachadh
Replies: 8
Views: 5142

Re: Fìobha ga sheachnadh Plana Gàidhlig 2010 - fiosrachadh

A Ghràisg, tha mise air dèiligeadh ri gearainean mu Bhòrd na Gàidhlig air Radio nan Gàidheal aig amannan eadar-dhealaichte. Ach ma tha gearainean eile ann, leigibh fios thugam. Tha mise an-còmhnaidh deiseil dèiligeadh riutha agus b' fheàrr leam gum biodh fios agam, an àite daoine a' cumail am beul d...
by ArtMacCarmaig
Tue Mar 15, 2011 11:54 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic centre to be silenced
Replies: 2
Views: 2866

Re: Gaelic centre to be silenced

Tha mi duilich gu bheil seo sa Bheurla ach chaidh a thogail bho fhòram eile: Bòrd na Gàdhlig is now going to make sure that the grassroots groups are supported properly http://www.gaidhlig.org.uk/Default.aspx.LocID-006new0ih.RefLocID-00600f006.Lang-\GA.htm and that we can see good immersion methods ...
by ArtMacCarmaig
Tue Feb 15, 2011 12:47 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fury at Galleries' £1m Gaelic plan
Replies: 12
Views: 4725

Re: Fury at Galleries' £1m Gaelic plan

Chuir Gallaraidhean Nàiseanta na h-Alba an teachdaireachd seo a-mach na bu thràithe an-diugh: "Like all national bodies we are required by law to carry out a consultation plan as part the Gaelic Language (Scotland) Act 2005. Any measures that we take forward will have to be proportionate, appropriat...
by ArtMacCarmaig
Thu Feb 10, 2011 7:14 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cha leig iad as
Replies: 2
Views: 3339

Re: Cha leig iad as

Seo litir a sgrìobh mi gu Ms Whitfield an-dè. Bidh Each mothachail air cuid na figearan a chleachd mi! 9 February 2011 Catriona Whitfield Parent Council Brora Primary School Johnstone Place Brora Sutherland KW9 6PF Dear Ms Whitfield Classroom Assistants I read with interest your letter to the Scotsm...
by ArtMacCarmaig
Wed Feb 02, 2011 9:48 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)
Replies: 4
Views: 3020

Re: Snìomh nan tagsaidhean (Highland News)

Tha mi gu mòr an comain Each airson fiosrachadh mun seo.

Tha CnG a' cosg £12.131m gach bliadhna air còmhdhail agus tha sin a' ciallachadh gu bheil 0.63% air a chosg air BSGI.
by ArtMacCarmaig
Thu Dec 23, 2010 11:33 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Nollaig Chridheil
Replies: 10
Views: 2499

Nollaig Chridheil

Nollaig Chridheil dhuibh uile air Fòram na Gàidhlig, agus Bliadhna Mhath Ùr nuair a thig i.

Image