Search found 1451 matches

by Gràisg
Sat Nov 05, 2016 9:05 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bogadh STEALL 1.2 - Iris Ghàidhlig ùr
Replies: 1
Views: 2514

Bogadh STEALL 1.2 - Iris Ghàidhlig ùr

"Bha oidhche bogaidh eile gu math soirbheachail aig STEALL ann an Inbhir Nis. Fhuair mi lioft le Meg Bateman às an Eilean Sgitheanach an dèidh obair, agus fhuair sin ann dìreach ann an àm. Leugh Maoilios Caimbeul agus Meg, agus sheinn Aonghas Mac a’ Phì a’ phìob, uile fo stiùireadh Iain MacIllechiar...
by Gràisg
Thu Mar 24, 2016 4:30 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A' togail na Gàidhlig - Lifting the Gaelic
Replies: 0
Views: 1965

A' togail na Gàidhlig - Lifting the Gaelic

https://www.generosity.com/education-fundraising/a-togail-na-gaidhlig-lifting-the-gaelic--3 "“A’ Togail na Gaidhlig | Lifting the Gaelic” is a month-long residential Gaelic immersion program in Aberdeen, Nova Scotia that we are facilitating that will get people speaking Gaelic in a supportive and re...
by Gràisg
Sat Oct 03, 2015 5:44 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fo-thiotalan agus ceistean cruaidh – MG ALBA
Replies: 1
Views: 1196

Fo-thiotalan agus ceistean cruaidh – MG ALBA

Artaigil na leanas Bho Lisa Storey chòir, mo làn-taic dhi agus an fheadhainn eile anns a'ghetto: "Fo-thiotalan agus ceistean cruaidh – MG ALBA 03 an Dàmhair 2015 Thàinig mi far a’ fòn an-dè agus cuideigin ag iarraidh orm - a-rithist - a dhol air pìos beag de phrògram tha BBC Radio nan Gàidheal am be...
by Gràisg
Fri Jan 30, 2015 1:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ailean Dòmhnullach Powerful summary of BBC ALBA
Replies: 1
Views: 1398

Ailean Dòmhnullach Powerful summary of BBC ALBA

Sgrìobh e litir sa Phàipear Bheag an diugh (30/01/2015) Nam bheachd fhèin 's e litir glé mhath a th' innte. Laidir, ach cothromach! 'Thoir sùil air an seo air làrach Gàidhlig TV:

http://www.gaidhlig.tv/post/10949017751 ... h-bbc-alba
by Gràisg
Sun Dec 21, 2014 12:49 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Experts call for BBC Alba subtitles in Gaelic
Replies: 1
Views: 1346

Experts call for BBC Alba subtitles in Gaelic

http://www.scotsman.com/what-s-on/tv-radio/experts-call-for-bbc-alba-subtitles-in-gaelic-1-3640233#.VJaRdwZhoYA.twitter Deagh phuing agus mo lan-thaic dhan iomairt aig Gàidlig.tv ach gu mi-fhortanach chìthear na h-amadain àbhaisteach tighinn a-steach air an artaigail a tha seo gus ionnsaigh a thoirt...
by Gràisg
Sat Oct 25, 2014 7:54 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Saor-laithean ann an Leòdhas
Replies: 13
Views: 2837

Re: Saor-laithean ann an Leòdhas

'S math gun d'fhuair thu na cothroman sin. 'S fhada bhon a bha mise ann an Steronabhagh ach chuala mi beagan Gaidhlig siud's 's seo - anns 'a Co-op mhor agus aiteachan eile. Nuair a thig e gu aon agus gu dha saoilidh mi gu bheil beagan Gàidhlig ri fhaighainn ann an baile albannach sam bith ma tha fi...
by Gràisg
Sat Jul 19, 2014 6:29 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Beurla air BBC Alba a-rithist
Replies: 3
Views: 1720

Re: Beurla air BBC Alba a-rithist

'S math gun robh sin a' cordadh ribh, 's e deagh shianal a th'ann an BBC Alba ach chan eil mise son "Gaidhlig tro mheadhan na Beurla" fhaicinn nuair bhruthas air sianal Gaidhlig.
by Gràisg
Fri Jul 18, 2014 8:50 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Bòrd na Gàidhlig should show some fire in its belly..."
Replies: 1
Views: 1457

"Bòrd na Gàidhlig should show some fire in its belly..."

"It involves the voluntary relocation of Bòrd na Gàidhlig from its little language bubble in Inverness to somewhere such as Uist in the north-west, where its staff would be reminded on a daily basis why they exist and the enormity of the task before them" Tuilleadh sa Phaipear Bheag: http://www.whfp...
by Gràisg
Fri Jul 18, 2014 8:39 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Beurla air BBC Alba a-rithist
Replies: 3
Views: 1720

Beurla air BBC Alba a-rithist

Program air BBC Alba a-nochd mu na Hearadh. Chuir mi dheth e, bha cus beurla ann.
by Gràisg
Mon Jul 07, 2014 11:31 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Seirbheis Phoilis na h-Alba - Gàidhlig air duilleage Faceb
Replies: 0
Views: 2543

Seirbheis Phoilis na h-Alba - Gàidhlig air duilleage Faceb

...duilleag facebook aca air a' Ghaidhealtachd - chithear an seo agus amadan no dha na chois.
https://www.facebook.com/HighlandIsland ... 6239550824
by Gràisg
Sat Jan 04, 2014 1:30 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Feadhainn gar leantainn air twitter
Replies: 2
Views: 1713

Re: Feadhainn gar leantainn air twitter

'se do bheatha GC a charaid. Chan eil moran ri dhèanamh ag innse na firinn. Chan eil agad ach RSS bhon Foram a tha seo a chur tro ghoireas "twitterfeed" gu twitter agus a h-uile turas a thèid rudeigin a sgriobhadh sna forams nochd e ann an uine nach bi fada san twittersphere :-)
by Gràisg
Sat Jan 04, 2014 1:20 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Conaltraidh Gàidhlig, Gaelige, Gaelg air twitter
Replies: 1
Views: 1346

Conaltraidh Gàidhlig, Gaelige, Gaelg air twitter

http://farm4.staticflickr.com/3683/11750306755_b5f9f07a5c.jpg http://www.flickr.com/photos/gurnnurn/11750306755/ http://www.flickr.com/people/gurnnurn/ , Seo far a bheil e air twitter https://twitter.com/kscanne agus seo far a bheil tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn http://indigenoustweets.blogsp...
by Gràisg
Sat Dec 28, 2013 11:32 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Feadhainn gar leantainn air twitter
Replies: 2
Views: 1713

Feadhainn gar leantainn air twitter

http://farm3.staticflickr.com/2854/11600372455_dd682b9c46.jpg fng le dealbhan gurnnurn.com ,air Flickr Gheibhear 902 gar leantainn air an goireas microblogging ud a-nis. Saoil am bi fiù 's feadhainn gar leughadh :) Saoilidh mi gu bheil, uaireannan gheibhear teachdaireachd no thèid rudeigin a chur d...