Search found 1454 matches

by Gràisg
Mon Dec 16, 2019 3:29 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cuideigin a ’faighneachd dhomh airson cuideachadh le abairt
Replies: 7
Views: 17391

Re: Cuideigin a ’faighneachd dhomh airson cuideachadh le abairt

Tapadh leibh a chàirdean, tha sin feumail, agus cuiridh mi am fiosrachadh sin thuca.
by Gràisg
Sat Dec 14, 2019 2:52 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cuideigin a ’faighneachd dhomh airson cuideachadh le abairt
Replies: 7
Views: 17391

Cuideigin a ’faighneachd dhomh airson cuideachadh le abairt

Feasgar math a chàirdean, Fada bhon uair sin. Cuideigin a ’faighneachd dhomh airson cuideachadh le abairt son adhbharan poilitigeach. A bheil fios aig duine sam bith air seanfhaclan, gnàthasan-cainnt, msaa, a dh ’obraicheadh ​​nas fheàrr na eadar-theangachadh sìmplidh de “Our time will come”? Am obr...
by Gràisg
Sat Nov 05, 2016 9:05 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bogadh STEALL 1.2 - Iris Ghàidhlig ùr
Replies: 1
Views: 7554

Bogadh STEALL 1.2 - Iris Ghàidhlig ùr

"Bha oidhche bogaidh eile gu math soirbheachail aig STEALL ann an Inbhir Nis. Fhuair mi lioft le Meg Bateman às an Eilean Sgitheanach an dèidh obair, agus fhuair sin ann dìreach ann an àm. Leugh Maoilios Caimbeul agus Meg, agus sheinn Aonghas Mac a’ Phì a’ phìob, uile fo stiùireadh Iain MacIllechiar...
by Gràisg
Thu Mar 24, 2016 4:30 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A' togail na Gàidhlig - Lifting the Gaelic
Replies: 0
Views: 9780

A' togail na Gàidhlig - Lifting the Gaelic

https://www.generosity.com/education-fundraising/a-togail-na-gaidhlig-lifting-the-gaelic--3 "“A’ Togail na Gaidhlig | Lifting the Gaelic” is a month-long residential Gaelic immersion program in Aberdeen, Nova Scotia that we are facilitating that will get people speaking Gaelic in a supportive and re...
by Gràisg
Sat Oct 03, 2015 5:44 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fo-thiotalan agus ceistean cruaidh – MG ALBA
Replies: 1
Views: 5829

Fo-thiotalan agus ceistean cruaidh – MG ALBA

Artaigil na leanas Bho Lisa Storey chòir, mo làn-taic dhi agus an fheadhainn eile anns a'ghetto: "Fo-thiotalan agus ceistean cruaidh – MG ALBA 03 an Dàmhair 2015 Thàinig mi far a’ fòn an-dè agus cuideigin ag iarraidh orm - a-rithist - a dhol air pìos beag de phrògram tha BBC Radio nan Gàidheal am be...
by Gràisg
Fri Jan 30, 2015 1:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ailean Dòmhnullach Powerful summary of BBC ALBA
Replies: 1
Views: 6105

Ailean Dòmhnullach Powerful summary of BBC ALBA

Sgrìobh e litir sa Phàipear Bheag an diugh (30/01/2015) Nam bheachd fhèin 's e litir glé mhath a th' innte. Laidir, ach cothromach! 'Thoir sùil air an seo air làrach Gàidhlig TV:

http://www.gaidhlig.tv/post/10949017751 ... h-bbc-alba
by Gràisg
Sun Dec 21, 2014 12:49 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Experts call for BBC Alba subtitles in Gaelic
Replies: 1
Views: 6082

Experts call for BBC Alba subtitles in Gaelic

http://www.scotsman.com/what-s-on/tv-radio/experts-call-for-bbc-alba-subtitles-in-gaelic-1-3640233#.VJaRdwZhoYA.twitter Deagh phuing agus mo lan-thaic dhan iomairt aig Gàidlig.tv ach gu mi-fhortanach chìthear na h-amadain àbhaisteach tighinn a-steach air an artaigail a tha seo gus ionnsaigh a thoirt...
by Gràisg
Sat Oct 25, 2014 7:54 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Saor-laithean ann an Leòdhas
Replies: 13
Views: 12327

Re: Saor-laithean ann an Leòdhas

'S math gun d'fhuair thu na cothroman sin. 'S fhada bhon a bha mise ann an Steronabhagh ach chuala mi beagan Gaidhlig siud's 's seo - anns 'a Co-op mhor agus aiteachan eile. Nuair a thig e gu aon agus gu dha saoilidh mi gu bheil beagan Gàidhlig ri fhaighainn ann an baile albannach sam bith ma tha fi...
by Gràisg
Sat Jul 19, 2014 6:29 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Beurla air BBC Alba a-rithist
Replies: 3
Views: 7771

Re: Beurla air BBC Alba a-rithist

'S math gun robh sin a' cordadh ribh, 's e deagh shianal a th'ann an BBC Alba ach chan eil mise son "Gaidhlig tro mheadhan na Beurla" fhaicinn nuair bhruthas air sianal Gaidhlig.
by Gràisg
Fri Jul 18, 2014 8:50 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Bòrd na Gàidhlig should show some fire in its belly..."
Replies: 1
Views: 6250

"Bòrd na Gàidhlig should show some fire in its belly..."

"It involves the voluntary relocation of Bòrd na Gàidhlig from its little language bubble in Inverness to somewhere such as Uist in the north-west, where its staff would be reminded on a daily basis why they exist and the enormity of the task before them" Tuilleadh sa Phaipear Bheag: http://www.whfp...
by Gràisg
Fri Jul 18, 2014 8:39 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Beurla air BBC Alba a-rithist
Replies: 3
Views: 7771

Beurla air BBC Alba a-rithist

Program air BBC Alba a-nochd mu na Hearadh. Chuir mi dheth e, bha cus beurla ann.
by Gràisg
Mon Jul 07, 2014 11:31 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Seirbheis Phoilis na h-Alba - Gàidhlig air duilleage Faceb
Replies: 0
Views: 10296

Seirbheis Phoilis na h-Alba - Gàidhlig air duilleage Faceb

...duilleag facebook aca air a' Ghaidhealtachd - chithear an seo agus amadan no dha na chois.
https://www.facebook.com/HighlandIsland ... 6239550824