Search found 72 matches

by treaclemine
Mon Dec 13, 2010 11:07 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dà-chànanach ... is leth? / Bi-lingual ... and a half?
Replies: 10
Views: 3843

Dà-chànanach ... is leth? / Bi-lingual ... and a half?

Chan fhaod mi leugh mòran idir fhathast. Am faod daoine sgrìobh geàrr-chunntas anns a' Gàidhlig furasta cuideachd air uairibh? A bheil sin ceart gu leòr? Mòran taing airson do chuideachaidh! I can't read much at all yet. Can people write a summary in simple Gàidhlig too sometimes? Is that OK? Many t...
by treaclemine
Mon Dec 13, 2010 10:50 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 255873

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

GunChleoc wrote:rium


Tha fios agam ... duilich!

Feumaidh mi fòn mòran daoine madainn an-diugh. Feumaidh mi cuairt air na bùithean feasgar! Tha mi ag iarraidh cadal ...

I know ... sorry! I must phone many people this morning. I must wander around the shops this afternoon! I am wanting sleep ...
by treaclemine
Sun Dec 12, 2010 3:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 255873

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Chòrd a' Chuimrigh ruim glan :-)

Deuchainnean mhath, a GhunCleoc - fortan math!

Mòran taing airson do chuideachaidh a-rithist :-)
by treaclemine
Sun Dec 12, 2010 11:55 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 255873

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' gabhail fois an-diugh. Bha mi ann A' Chuimrigh an-dè.

I am resting today. I was in Wales yesterday.
by treaclemine
Tue Dec 07, 2010 8:31 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 255873

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag èisdeachd ri ceòl agus ag ith teòclaid a-nochd. Is toil leam a bhith a' trèanadh cuideachd - a bhith a' trèanadh anns an aikido.

I am listening to music and eating chocolate tonight. I also like training - to be training in aikido.
by treaclemine
Mon Dec 06, 2010 4:00 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 202982

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Deasaich Edit: Tha i glè fhuar ann am Birmingham ann an Sasainn an-diugh. Chan eil an t-sneachd ann an-seo, ach tha i brèagha. Tha mise an dòchas nach bi i nas motha a-maireach cuideachd. Feumaidh mi a' dol dhan oifis. Tha mi a' dol dhan Chuimrigh cuideachd! It is very cold in Birmingham, England t...
by treaclemine
Mon Oct 18, 2010 7:35 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ballrachd bhòrd-stùiridh Chomunn na Gàidhlig
Replies: 4
Views: 1369

Re: Ballrachd bhòrd-stùiridh Chomunn na Gàidhlig

Ballrachd bhòrd-stùiridh Chomunn na Gàidhlig

= Membership of the Steering Board of the Gàidhlig Association?
by treaclemine
Mon Oct 18, 2010 7:21 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 202982

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i neulach an-duigh an Sasann.

It is cloudy today in England.
by treaclemine
Sun Oct 17, 2010 10:08 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 202982

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha deagh shìde ann an Sasann. Tha i fuar ach grianach. 'S e là brèagha a tha ann.

The weather is good in England. It is cold but sunny. It is a beautiful day.
by treaclemine
Fri Oct 15, 2010 9:21 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 255873

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag ionnsachadh ... I am learning ... "'S e Sasannach a tha annam. Chan e Albannach a tha annam. An e Albannach a tha annaibh? 'S e clèireach a tha annam. Chan e tidsear a tha annam. Tha mi ag obair ann an Dàimh Phoblach." " I am English. I am not Scottish. Are you Scottish? I am a clerk. I am...
by treaclemine
Mon Feb 15, 2010 11:09 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Marks & Spencers: Ath-chuinge aig mobheurla.com
Replies: 1
Views: 502

Tha i briste?

http://www.ipetitions.com/petition/gaelictills/

Chan eil mi i a' fhaicinn le Safari, ach tha mi a' fhaicinn le Firefox.
by treaclemine
Mon Feb 08, 2010 11:11 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: FMG deasbad am measg phàrantan - 'mum's net'
Replies: 4
Views: 2996

DC = clann gràdh = CG?
by treaclemine
Sat Feb 06, 2010 10:11 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Sgoil Ghàidhlig Loch Laomainn Ceap Breatainn
Replies: 22
Views: 5781

Níall Beag wrote:I've always said I'm not a Gaelic speaker and I never will be ...
A Nèìll, tha mi a' smaoineachadh gu bheil sibh sin ceàrr.
by treaclemine
Sat Feb 06, 2010 9:39 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC may cut Scottish radio coverage to make way for Freeview
Replies: 9
Views: 1474

Another interesting development: The BBC may axe some of its digital-only radio stations, including 6Music and the Asian Network, according to a report. So the amount of radio that may be lost to BBC Alba is getting less and less. Hopefully this will be confirmed quickly, making the reallocation of...
by treaclemine
Sat Jan 30, 2010 10:13 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: How to Learn Gaelic
Replies: 18
Views: 12785

An toil Tim leis-san TYG?