Search found 9 matches

by Muiris
Sat Feb 06, 2010 4:03 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: bogsa innealan
Replies: 3
Views: 1358

bogsa innealan

Bha sinn a' bruidhinn mu dheidhinn innealan an dè agus cha robh mi cinnteach mu dheidhinn corra facal. Cuideachd, dè bhiodh an diofar eadar innealan is buill-acfhainn? 1. speed square no carpenter's square 2. adjustable clamp for holding a board to your sawhorse (glamradh?) 3. pliers (greimire no te...
by Muiris
Thu Feb 04, 2010 3:39 am
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Ràdh na seachdaine 3
Replies: 8
Views: 10671

Co-dhiù 's dòcha gur e "ann am muinchill" as fheàrr, oir chan fhaca mi "ann am muinchillean" riamh....ged a chuir mi sin ann. Obh obh, a Mhìcheil. Nach do mhothaich thu gun do chuir i a'cheist sa Ghàidhlig? :o Anns an ràdh, ge-tà, a bheil e muinchill (singilte) no muinchillean (iolra)? "Nach do mho...
by Muiris
Thu Feb 04, 2010 3:16 am
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Ràdh na seachdaine 3
Replies: 8
Views: 10671

:beachd:

Ceart, ceart, ceart...bheir an t-ainmear an t-artaigil neo-chinnteach le ainmear a tha anns an tuiseal ghinideach fiù 's nuair a tha a' chiad ainmear anns an tuiseal tabhartach. Duilich. Cuiridh mi coire air a' Bheurla. Tapadh leibh.
by Muiris
Thu Feb 04, 2010 2:34 am
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Ràdh na seachdaine 2
Replies: 6
Views: 9410

Cha do chuala mi aranach no lònach roimhe. Tha mo bhean a' smaoineachadh gum biodh lònach seòrsa fraigh far am biodh neach a' glèidheadh glasraich agus cuideachd a' crochadh feòil. Tha fios 'am gun do chleachd iad seilearan-bìdh a-seo ann an Loch Laomainn sa mhòr-chuid, gu h-àraidh airson sitheann ...
by Muiris
Wed Feb 03, 2010 10:32 pm
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Ràdh na seachdaine 2
Replies: 6
Views: 9410

Re: Ràdh na Seachdaine 2 - Air fhàgail air fraighean fàsa

"An Gobaire""Tha mi air m' fhàgail air fraighean fàsa a-rithist" Dè th' ann am " fraighean " ma-tà? 'S e seo seòmar-cùil air choireigin, mar as trice ri taobh a'chidsin, far an tèid stòras bìdhe a chumail. 'S ann glè inntinneach a tha seo. Tha fraigh aig a' phiuthar-màthar mo mhnatha. Chan e rùm a ...
by Muiris
Wed Feb 03, 2010 9:29 pm
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Ràdh na seachdaine 3
Replies: 8
Views: 10671

Re: Ràdh na seachdaine 3

Chaidh e ann am muinchillean athair le bhith a' gabhail anns an arm.
Carson a tha e ann am muinchillean an àite anns na muinchillean no anns a' mhuinchill?
by Muiris
Mon Feb 01, 2010 12:45 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Sgoil Ghàidhlig Loch Laomainn Ceap Breatainn
Replies: 22
Views: 6498

Gabhaibh air ur socair leis a sheo a chàirdean. Gabhaidh, ach innsidh mi dhuibh seo: Feumaidh sinn daoine le lèirsinn is dìoghras. An àite gearain mu rudan beag-seagh, carson nach gabh sibh pàirt nar n-aisling? Tha freagairtean againn agus feumaidh sinn fìr fearail, tapaidh. Cuir fios thugainn ma d...
by Muiris
Sun Jan 31, 2010 3:06 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Sgoil Ghàidhlig Loch Laomainn Ceap Breatainn
Replies: 22
Views: 6498

I hear a lot of people say "I could care less" in place of "I couldn't care less", despite the two being logical opposites. While it may be logically incorrect to say "I could care less", it is never misunderstood -- And I accept that young folk don't have a great deal of exposure to Gaelic, which ...
by Muiris
Sun Jan 31, 2010 1:05 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Sgoil Ghàidhlig Loch Laomainn Ceap Breatainn
Replies: 22
Views: 6498

By definition, non-natives cannot know the language better than natives. Where can rules come from if not from the speech of natives?[/quote] Chan ann ceart a tha seo idir. Tha mi air teagasg Beurla fad còig bliadhna deug a-nis anns an oilthigh agus tha fios 'am iomadh duine aig nach robh Beurla mar...