Search found 5 matches

by Fionaj
Thu May 30, 2013 9:12 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: How to say "My heart belongs to you forever" in Gaelic?
Replies: 15
Views: 16227

Re: How to say "My heart belongs to you forever" in Gaelic?

Heres a wee sound clip which might be useful to you- all the best on your coming nuptials! http://chirb.it/4gEMsy Let me now how you get on with it. Mealaibh ur naidheachd- congratulations!
by Fionaj
Mon Feb 08, 2010 12:11 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Gaelic on Twitter
Replies: 1
Views: 2704

Gaelic on Twitter

Twitter can be useful as well as being a 'chatter' site! I began posting wee Tweets in Gaelic for fun initially, about 6 months or so ago,and linked them to downloadable podcasts on my website and folk really seem to enjoy them - because tweets are no longer than 140 characters, they are easily reta...
by Fionaj
Sat Feb 06, 2010 12:41 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Gàidhlig Thall Thàiris- Gaelic Abroad, Spain! Ulpan.
Replies: 0
Views: 1852

Gàidhlig Thall Thàiris- Gaelic Abroad, Spain! Ulpan.

Bidh a'chursa 'Gàidhlig Thall Thairis' a tachairt anns a Ghibleann a rithist - ann an Andalucia, Spàinn. 28mh dhen Ghiblean- 2mh dhen Cheitein. GHeibh sibh cothorman airson Gaidhlig ionnsachadh neo leadachadh, cursa Ulpan ,seinn agus dràma, comhla ri Gillebride Mac Mhaoilein Fiona NicChoinnich agus ...
by Fionaj
Sat Feb 06, 2010 12:23 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gàidhlig Thall Thairis- Spàinn!
Replies: 0
Views: 520

Gàidhlig Thall Thairis- Spàinn!

Bidh a'chursa 'Gàidhlig Thall Thairis' a tachairt anns a Ghibleann a rithist - ann an Andalucia, Spàinn. 28mh dhen Ghiblean- 2mh dhen Cheitein. GHeibh sibh cothorman airson Gaidhlig ionnsachadh neo leadachadh, cursa Ulpan ,seinn agus dràma, comhla ri Gillebride Mac Mhaoilein Fiona NicChoinnich agus ...
by Fionaj
Sat Feb 06, 2010 12:02 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ionad Ghàidhlig ùr ann an Siorrachd Rois
Replies: 0
Views: 680

Ionad Ghàidhlig ùr ann an Siorrachd Rois

Direach airson fios a cur dhan a h-uile duine gum bidh ionad ùr fosgladh ann am Baile Eoghainn an ath-sheachdain. Bidh An t-Oisean a fosgladh gach Dhimairt eadar 11m-1f airson cothroman a thoirt mun cuairt airson Gáidhlig a'bhruidhinn, neo leughadh na pàipearan Ghàidhealach, cofaidh fhaighinn, faig...