Search found 111 matches

by eideard
Sun Sep 12, 2010 4:44 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Spelling my name in Gaelic
Replies: 8
Views: 6374

Re: Spelling my name in Gaelic

Well, one of the best known MacLeans hereabouts is Roddy MacLean, writer and author of Litir-do-Luchd-Ionnsachaidh. He writes his name Ruairidh MacIlleathain.
by eideard
Mon Aug 16, 2010 2:49 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 107
Views: 106926

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Tha e mu fhichead mionaid gu naoi.

It's about twenty to nine. ( "fichead" takes the noun in the nominative singular.) :)
by eideard
Thu May 27, 2010 9:31 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 420342

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Neas Olc wrote: Uill fhuair mi obair mu dheireadh thall ach s'e companaidh làn bòrach a th'ann. :?
Bòrach ? Dè tha sin ?

Bòrach ? What's that ?
by eideard
Mon May 24, 2010 8:39 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 420342

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Am bi biadh Innsineach innteannach ? Saoliddh mi gu bheil sin a' crochadh air a' chòcaire.

Is Indian food interesting ? I suppose that depends on the cook. :-)
by eideard
Fri Mar 12, 2010 3:40 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Duine sam bith aig a bheil Gàidhlig ann am Montreal?
Replies: 2
Views: 2240

Re: Duine sam bith aig a bheil Gàidhlig ann am Montreal?

Tearlach61 wrote:A bheil duine sam bith ann aig a bheil Gàidhlig a tha a'fuireach ann am Montreal?
Chuir mi teachdaireachd phearsanta thugad mu dheidhinn.
by eideard
Wed Mar 10, 2010 8:51 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 107
Views: 106926

GunChleoc wrote: Tha i còig mionaidean deug air fhichead an dèidh naoi uairean.

9:35
Tha e còig mionaidean fichead gu deich.
by eideard
Mon Feb 15, 2010 9:38 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Fuaimneachadh
Replies: 6
Views: 1730

Tha Robert Owen ( The Modern Gaelic-English Dictionary) ag radh "speuclairean = speeaklaran", mar beulaibh - beealiv, sgeul - skeeal.
by eideard
Wed Feb 03, 2010 2:08 am
Forum: Forum FAQ
Topic: New computer, no accents
Replies: 7
Views: 12548

GunChleoc wrote:I've added a link for a guide on Windows 7 to the other thread, to keep it all in one place.
GunChleoc, you're a lifesaver! à è ì ò ù - bha sin gle fhurasta. Mòran taing.
by eideard
Tue Feb 02, 2010 4:01 pm
Forum: Forum FAQ
Topic: New computer, no accents
Replies: 7
Views: 12548

New computer, no accents

I've just bought a new computer with Windows 7. I had no trouble with the accents required for Gaelic on my old computer, but I can' t recall how I went about getting them. All I had to do was hit the " tilde" key before a vowel and the vowel would appear with an accent. Any suggestions as...
by eideard
Tue Jun 16, 2009 4:10 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: How do I say...
Replies: 7
Views: 11638

Re: How do I say...

mcivor wrote:'I will never forget'
Cha dìochuimhnich mi a-chaoidh.
by eideard
Thu May 14, 2009 8:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Aig an Obar-At Work
Replies: 33
Views: 16284

[quote="GunChleoc"]With nouns you don't use "tha mi...": 'S e oileanach ciùil a th' annam /quote] You can use "tha mi..." as in the following: Tha mi nam thidsear, no tha mi nam neach-teagaisg. I am a teacher ( I am in my teacher). Tha mi nam shaighdear - I'm a soldier.
by eideard
Fri May 08, 2009 9:27 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 353
Views: 270100

Tha Pennsylvania an stàit ris an canar "An Stàit na Cloiche-ghlasaidh."

Pennsylvania is the state that is called "The Keystone State".
by eideard
Wed May 06, 2009 9:21 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Eadar-theangachadh, a dhuine sam bith?
Replies: 12
Views: 3432

Re: Eadar-theangachadh, a dhuine sam bith?

[quote="faoileag"]

(Agus dè thachair do'interested in ...ing'?)

Dè tha ceàrr le "...we are looking for freelance Gaelic speakers, who might be interested, to register with us."?
by eideard
Fri Apr 24, 2009 8:03 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ma + future
Replies: 12
Views: 3246

Re: Ma + future

Noticed this in Alasdair's sig: <i>Innis dhomh ma nì mi mearachdan, mas e ur toil e.</i> Shouldn't that be the relative future -- ie <i>ma deanas</i> or <i>ma nìtheas</I>? No, "ma ni mi" is correct. See examples in both Owen's and MacAlpine's dictionaries.
by eideard
Wed Apr 22, 2009 9:28 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò
Replies: 15
Views: 8934

Hallo Alleystria, Ciamar a tha thu ? How are you ? Thogadh mi ann am Montreal ( Beinn Rìoghail ?) o chionn fhada. I was raised in Montreal ( Royal Mountain ?) a long time ago. Càit'a bheil thu a' fuireach ann am Montreal ? Where do you live in Montreal ? Chi mi a- rithist thu. I'll see you again.