Search found 33 matches

by dughlas
Wed Dec 24, 2014 2:47 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Scottish Gaelic Dialect Survey
Replies: 1
Views: 6120

Scottish Gaelic Dialect Survey

'S dòcha bidh ùidhe agaibh air an larach-lìn seo a rinn mi.
http://doug5181.wix.com/sgdsmaps
by dughlas
Wed Jul 30, 2014 8:03 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Hi Steaphan Thanks for getting in touch . I should say at the outset that this small group on Skype has been going for over a year now and really is getting beyond the 'beginner' stage. It was started originally for some learners who had been plugging away on their own learning Gaelic from various s...
by dughlas
Wed Apr 09, 2014 12:28 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Tha Gun Chleoc ceart gu leòr - " I am using it(masc)" = tha mi ga chleachdadh
e.g. I see you = tha mi gad fhaicinn - (gad = aig do) - I am at your seeing.
You could have said '...ach 's urrainn dhuinn TYG a chleachdadh a-rithist'
Dùghlas
by dughlas
Mon Oct 21, 2013 11:03 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Ceart, Marine,
Chì sinn thu!
Dùghlas
by dughlas
Tue Oct 15, 2013 12:48 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Hai Liam
Saoil an cuir thu gairm Skpe thugam?
(dougfraser air Skype)
le deagh dhùrachdan
Dùghlas
by dughlas
Sun Oct 13, 2013 9:07 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Ceart ma tha - chì sinn a dh'aithghearr thu!
D
by dughlas
Sat Oct 12, 2013 9:50 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

The only way to learn to swim is to get into the pool! Come on in - the water's fine!
(We are using the newer TYG by Robertson and Tallor)
Dùghlas
by dughlas
Mon Oct 07, 2013 10:55 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Halò Zack,
Fàilte air bòrd! Bidh ar buidheann Skype a' tighinn ri chèile aig 8f Alba (3f dhutsa?) Là na Sàbaid - 's dòcha gum faic sinn thu aig an àm sin. An t-seachdain seo tighinn, cuiridh sinn sùil air Litir Bheag 438. Is mise 'dougfraser' air Skype.
Dùghlas
by dughlas
Mon Oct 07, 2013 1:48 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Feasgar math, a Mharine, Tapadh leat airson do theachdaireachd. Leig fios thugam nuair a tha misneachd gu leòr agad. Mar as tric, leugh sinn earran neo dhà às an Litir agus bruinnidh sinn mu dhèidhinn faclan ùra, neo puingean ghràmair. Cuideachd tha sinn a' cleachdadh an leabhar, 'Teach yourself Gae...
by dughlas
Thu Oct 03, 2013 5:57 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Hai a Mhairine Bho na thuirt thu, ar leam nach eil thu nad fhìor neach-toiseachaidh! Ann am buidheann Skype againn, tha sinn a' cleachdadh 'An Litir Beag' (às an Larach-lìon aig a BhBC). An seachdain seo, cuiridh sinn sùil air LB437. Carson nach cuir thu sùil oirre agus chì thu a' bheil i ro dhoirbh...
by dughlas
Thu Oct 03, 2013 9:00 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Hi Marine Thanks for your email re Skype. The main purpose of this small group oon Skype is for learners who, because of where they live, have no one with whom to practice their Gaelic. It is not really for complete beginners so probably is not suitable for you. There are other possibilities if you ...
by dughlas
Tue Sep 03, 2013 4:32 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Halò a Mhicheil,
Ma thogras sibh, cuiribh gairm-Skype thugam (dougfraser), sa Bheurla, agus chì sinn dè ghabhas dèanamh.
Hi Michael,
If you like, give me a Skype call (dougfraser), in English, and we'll see what can be done.
by dughlas
Mon Aug 26, 2013 5:11 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Turas a dh' Uibhist
Replies: 2
Views: 2607

Turas a dh' Uibhist

O chionn ghoirid, rinn mo bhean is mi-fhìn turas a dh'Uibhist. A bharrachd air ùidhe sa Ghàidhlig, ma tha ùidhe agaibh air coiseachd, rothaireachd, coimhead nan eun, tràighean alainn, beanntan, iasgaich, biadh na mara, eachdraidh, seo an t-àite dhuibhsan! Tha Gàidhlig ri chluinntinn fhathast, cuidea...
by dughlas
Sat Jul 27, 2013 2:32 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Ar leam gu bheil tòrr luchd-ionnsachaidh na Gàidhlige ag obair dìreach leotha fhèin air feadh an t-saoghail, a' mhòr chuid dhiubh gun neach sam bith ris a bhith bruidhinn sa Ghàidhlig ach am faileas aca fhèin! Tha mòran dhiubh gu math comasach air sgrìobhadh sa Gàidhlig ach caran aindeonach a bhith ...
by dughlas
Fri Jul 12, 2013 1:57 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 53668

Re: Group Skype for beginners

Tapadh leibh, a bhalaich - bruidhinnidh mi air Skype ribh.