Search found 17 matches

by Lewis91
Sat Jun 08, 2013 10:18 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Gaelic conversation, Perth City Centre
Replies: 3
Views: 7353

Re: Gaelic conversation, Perth City Centre

THE ABOVE IS NO LONGER RUNNING DUE TO POOR TURNOUT.

However, every second Saturday at 11am a group of us meet at Perth Theatre (Red Rooms), on the High Street.
We are meeting today 8th June, so will be meeting again on the 22nd and so on.
by Lewis91
Fri May 31, 2013 3:11 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Family Fun Days- Perth and Kinross
Replies: 0
Views: 6115

Family Fun Days- Perth and Kinross

-Bouncy Castle- Gaelic Rhymetime -Face Painting- Refreshments -Meet Pàdruig & Sìne, our Highland Cow Mascots! Come along and find out more about Gaelic Medium Education and the benefits of bilingualism at: Glenearn Community Campus, Perth- Saturday 8th June- 10.00am-1200pm OR Breadalbane Community ...
by Lewis91
Thu Jan 10, 2013 12:16 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Gaelic conversation, Perth City Centre
Replies: 3
Views: 7353

Gaelic conversation, Perth City Centre

Seo teachdaireachd a fhuair mi bho cho-obraiche, 's dòcha gum bi ùidh aig cuid agaibh: Just to let you know, there is chat session starting up THIS FRIDAY in the Tavern from 7.30pm – 8.30pm for any of you interested in using Gaelic in a social setting. Details: When: Fridays 7.30-8.30 Where: The Ta...
by Lewis91
Fri Oct 19, 2012 3:45 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pieces
Replies: 46
Views: 35318

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

14. My car (etc) is in the garage (etc). Where is your car (etc)? - It's ...... (say where) Tha mo càr anns a'gharaids. Càite bheil bhur càr? 'S anns a'gharaids. Tha an càr agam anns a' gharaids. Cà' bheil an càr agaibh-se?-'S ann anns a' gharaids a tha e 15. My brother has a dog. It's brown and wh...
by Lewis91
Tue Oct 16, 2012 9:11 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype contact and names
Replies: 35
Views: 29644

Re: Skype contact and names

Gabhibh mo leisgeul cha tàinig e steach orm gu robh agam ri sgrìobhadh an dà chuid sa Bheurla agus sa Ghàidhlig. 'S e seo m'ainm Skype: lewis.laing Sorry, I didn't realise I had to write both in English and Gaelic. Here's my skype name: lewis.laing Feumaidh mi cantainn gur ann a tha mi a' deànamh a'...
by Lewis91
Sun Oct 14, 2012 1:44 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype contact and names
Replies: 35
Views: 29644

Re: Skype contact and names

Chuir mi an àirde an teachdaireachd a tha seo seo air na duilleagan ' An Taigh Cèilidh' agus 'Scottish Gaelic/Gàidhlig na h-Alba', ach cha chuala mi guth air ais. ‎'S mathaid gum b' urrainn do dhuine agaibh mo chuideachadh-tha mi a' sìreadh cuideigin aig a bheil Gàidhlig o thùs a bhiodh deònach còm...
by Lewis91
Thu Mar 31, 2011 11:15 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: 'do' no 'airson'?
Replies: 1
Views: 1377

'do' no 'airson'?

Chunna' mi "Ceartas airson na Gàidhlig" air a' phrofile Facebook aig Am Buidheann Dubh. Nach bu chòir dha bhith "Ceartas don a' Ghàidhlig"? No a bheil "Ceartas airson na Gàidhlig" ceart?
by Lewis91
Mon Mar 07, 2011 9:53 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 7804

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

Ok Níall Beag, rinn mi mearachd bheag, one letter. Tha mi air a bhith ag ionnsachdadh air mo cheann fhèin, rudeigin nach eil furasda dhomh idir, tha mi fhathast a' stri leis an spelling. Dè na mearachdan eile a rinn mi? Agus, mas e do thoile, gun a bhith schnidey mu dheidhinn.
by Lewis91
Sat Mar 05, 2011 12:56 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 7804

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

In what way exactly is that trying to be polite? In some countries it's impolite to finish a plate of food. In some countries it's impolite not to. In some countries it's impolite to give a friend's wife a kiss on the cheek. In some countries it's impolite not to. You'll never succeed at learning a...
by Lewis91
Thu Mar 03, 2011 9:44 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 7804

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

now that you bring it up, would it really kill native speakers to speak Gaelic when the conversation is initiated in Gaelic. It's not like they need to practice their English! They're trying to be polite. Your reaction doesn't seem to afford them the same courtesy. In what way exactly is that tryin...
by Lewis91
Wed Mar 02, 2011 11:11 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 7804

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

A Ghordon, chan e siud am puing a bh'agam idir, tha mi tuigsinn gum bi fileantaich ag atharachadh bho Beurla gu Gàidhlig nuair a tha iad a' bruidhinn, anns an aon sheantans aig amannan, 's e sin code-switching nach e? Agus tha mi den bheachd nach eil sian sam bith ceàrr air sin, mar a thuirt thu fhé...
by Lewis91
Tue Mar 01, 2011 11:54 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 7804

Daoine le Gàidhlig bho thùs

Dè is coireach nach bi tòrr dhaoine (aig a bheil a' Ghàidhlig bho thùs) a' cleachdadh an cànan còmhla ri chèile? Chan urra' dhomh thuigsinn idir, feumaidh gu bheil e nas fhasa dhaibh a bhith a' bruidhinn sa chànan aca fhèin nach eil? Agus na inns dhomh nach eil seo cumanta, oir tha fhios a'm nach e ...
by Lewis91
Thu Dec 16, 2010 12:33 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: rud beag troimh-chéile
Replies: 4
Views: 1725

Re: rud beag troimh-chéile

Mòran taing a Sheonaidh, ged 's nach eil an sentence a' dèanamh ciall dhomh fhathast. Literally 'I don't know what's nagging/complainging on your own' or some thing along those lines, but is there a corresponding English idiom or phrase? Cuideachd, thèid an slender R chleachdadh gu laidir ann an Uib...
by Lewis91
Wed Dec 15, 2010 1:10 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: rud beag troimh-chéile
Replies: 4
Views: 1725

rud beag troimh-chéile

Mu mhìos no dha air ais bha mi a' bruidhinn ri tè 's aithne dhomh aig a bheil a' Ghàidhlig nuair a bha mi a' faighinn trèan a Dhùn Dèagh. Bidh mi ga tuigsinn most of the time, ach thuirt i rudeigin nach b' urrainn dhomh a thuigsinn idir idir: "Chan eil fhios a'm dè tha gearrainn aig do thòin [no 'sh...
by Lewis91
Sun Aug 29, 2010 12:14 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò, dè ur beò?
Replies: 4
Views: 2704

Halò, dè ur beò?

'S mise Lewis, 's ann à Peairt a tha mi, agus bu dheagh thoigh leam mo chuid Ghàidhlig leasachadh. 'S ann ann an Uibhist a thòisich mi na Gàidhlig a ionnsachadh dà bhliadhna air ais, ach cha do dh'ionnsich mi ach Gàidhlig bhunaiteach anna shin. Tha a' Ghàidhlig aig feadhainn dhe mo charaidean 's mo ...