Search found 147 matches

by yellow-ceitidh
Sun Dec 20, 2009 10:38 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Program anabarrach math air iPlayer
Replies: 1
Views: 2317

Choimhead mi sin an-raoir. Glè mhath. :)
by yellow-ceitidh
Mon Sep 14, 2009 7:32 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359907

Bha "Latha Gàidhlig" agam fhèin an-diugh... Leugh mi leabhar Gàidhlig gu lèir (Ùpraid) agus an uair sin dh'èist mi ri Suibhal gu Seachd agus Rapal air Radio nan Gaidheal. As dèidh siud a dhèanamh, choimhead mi An Là, Sgriob gu Deas, Diomhair agus Breab! A bharrachd air a' shuid tha mi air Gàidhlig ...
by yellow-ceitidh
Thu Aug 13, 2009 9:58 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359907

Air shaor-laithean ann an Alba (an t-Eilean Bhòid a-rithist). Tha mi a'fuireach le mo sheanathair agus mo sheanmhathair. Tha mo cho-oghan a' tighinn suas bho Sassain an ceann-seachdain agus tha mi a' smaointinn gu bheil an taigh glè thrang. Chan eil obair-dhachaig neo obair-cùrsa agam gè-ta. :D An-d...
by yellow-ceitidh
Thu Aug 13, 2009 9:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 290286

Bha i grianach an-diugh, ach tha "depression" a' tighinn a' nochd... uisge!!!

It was sunny today, but depression coming tonight, rain!
by yellow-ceitidh
Wed May 20, 2009 9:07 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359907

Tha mi a' deanamh Obair-Cursa eolas, abair spors! :P

Doing science coursework, what fun!
by yellow-ceitidh
Thu Feb 05, 2009 9:00 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 34382

Aidh, dh'fhuirich mi anns a' Lunnain airson ochd bliadhnna.

I've been waiting for an easier one since the thread started.
by yellow-ceitidh
Mon Jan 05, 2009 9:22 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 290286

Choiseachd mi dhun sgoil 'sa sneachd 'sa mhadainn. Bha i fuar ach breagha airson Northampton... :)
I walked to school in the snow this morning. It was cold but pretty, for Northampton.
by yellow-ceitidh
Mon Jan 05, 2009 9:13 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Is mise Hollie
Replies: 13
Views: 5504

Haigh!

Uill, tha mi aig sgoil comhla ri Hollie.....
Chan eil a Gaidhlig glè mhath oir bha mi ga teagasig.... :)

Chi thu aig sgoil a-maireach a Hollie,

Ceitidh.
by yellow-ceitidh
Sat Jan 03, 2009 12:06 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359907

Tha mi a' suide le mo casan air an raiditheoir(?). Ahhh, tha mo òrdag-coisean snog agus blàth!
I'm sitting with my feet on the radiator. My toes are nice and warm!
:D
by yellow-ceitidh
Sat Jan 03, 2009 12:05 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359907

Tha mi a' suide le mo casan air an raiditheoir(?). Ahhh, tha mo òrdag-coisean snog agus blàth!
I'm sitting with my feet on the radiator. My toes are nice and warm!
:D
by yellow-ceitidh
Thu Dec 25, 2008 3:59 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Nollaig Chridheil a h-uile duine!
Replies: 7
Views: 1839

Nollaig Chridheil fhèin a Alasdair!
Nollaig Shona a h-uile duine.

Fhuair mi dhà leabharaichean Gàidhlig co-dhiu... :D
by yellow-ceitidh
Tue Dec 23, 2008 6:41 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359907

Tha mi a' leugadh Colloquial Scottish Gaelic. Bha e anns a' Leabharlann Northampton nuair chaidh mi an-sin 'sa mhadainn. :mc: :D
I'm reading Colliqual Scottish Gaelic. It was in Northampton Library when I went there this morning..
by yellow-ceitidh
Mon Dec 22, 2008 4:33 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Where are you from?
Replies: 15
Views: 3282

Haigh a Sha! Tha mi a' fuireach anns a' Shassain cuideachd :( . Tha mi ag ionnsachd Gàidhlig air loidhne agus le leabraichean. Chan uarrain dhomh a' dol dhan t-SMO as fhathast oir tha mi ro òg. Thainig mi a' Northampton ach 's an ban-Albannach a th' anns mo mhathair agus bha Gàidhlig aig mo shean-se...