Search found 6 matches

by An Gobaire2
Wed Feb 29, 2012 3:38 pm
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Geòbadh - gape with the mouth
Replies: 9
Views: 13329

Re: Geòbadh - gape with the mouth

gille connaidh = fuel lad By New Year's Day the nights have begun to shorten considerably. It is a Gaelic saying that there is "an hour of greater length to the day of little Christmas" (uair ri latha Nollaige Bige), and this is explained to be "the hour of the fuel lad " (uair a' ghille chonnaidh)....
by An Gobaire2
Sun Mar 06, 2011 1:30 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "a militant and un-democratic Comunn nam Parant"
Replies: 4
Views: 2708

Re: "a militant and un-democratic Comunn nam Parant"

Tha mi a' dol leat Des a thaobh sin. Ach chan eil sgrìobhadair na litreach ag ràdh nach bu chòir Goill an cuid cloinne a chur gu sgoil no aonad Gàidhlig. Tha e ag ràdh gun robh e "pianail" dhasan (no dhise) a bhith a' cluinntinn Goill bheartach a' tagradh airson na cùise. 'S i a' cheist a bu chòir d...
by An Gobaire2
Sun Mar 06, 2011 1:12 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 7817

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

Ged nach eil mi a' dol gu tur an aghaidh na tha Alasdair agus Lewis ag ràdh, saoilidh mi gur ann a tha iad ro luath a bhith a' gabhail orra gur e dìmeas dhaibh fhèin a th' anns a' chùis seo. Can, sa Cho-op ann an Caol Loch Aillse. 'S e àrainneachd Beurla a th' ann le Goill sa mhòr-chuid far a bheil ...
by An Gobaire2
Wed Feb 09, 2011 1:27 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Luach nan seann sgrìobhaidhean
Replies: 0
Views: 2270

Luach nan seann sgrìobhaidhean

Tha mi a' toirt fainear bho chionn greis a-nis, cho cudromach 's a tha na seann sgrìobhaidhean do mar aon luchd-ionnsachaidh agus fileantaich na Gàidhlig. Tha na seann leabhraichean de bhàrdachd, ùir-sgeulan agus rosg air http://www.archive.org cho fiachail 's a bha iad riamh don chànan. Tha iad ead...
by An Gobaire2
Thu Jan 27, 2011 10:48 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: The Source of the River Tay
Replies: 5
Views: 3994

Uisge Tatha agus Allt a' Bhonnaich

À Fàclair Iain Mac an Tàilleir, mu dheidhinn Tatha. This may be from the same Indo-European root meaning “flow as Tain. The might of the river is mentoned in the saying, Tatha mhór nan tonn, bheir i sgrìob lom air Peairt, “Great Tay of the waves will cut a swathe through Perth”. On a different topic...
by An Gobaire2
Wed Dec 08, 2010 11:06 am
Forum: Bathar-bog sa Ghàidhlig / Gaelic language software
Topic: Dearbhairean-litreachaidh
Replies: 19
Views: 25880

Trioblaid bheag

Tha seo math da-rìreamh. (Cuin a dh'atharraich da-rìribh gu da-rìreamh!!! ) Co-dhiù, coltach ri dearbhair Word, chan eil seo coileanta, ged a tha e nas fheàrr. Bidh loidhnichean dearga an-còmhnaidh a' nochdadh fo an t-, no na h- agus mar sin air aghaidh. Mar eisimpleir, "an t-òran". Tha loidhne dear...