Search found 126 matches

by Stìophan
Mon Aug 16, 2010 11:17 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cailean?
Replies: 4
Views: 2585

Re: Cailean?

/'kalan/ is how I pronounce it [both 'a' sounds roughly like English 'cat'] and indeed the way all of the Gaels I have spoken to pronounce it, so I would go with Akerbeltz as well. :priob:
by Stìophan
Thu Jun 10, 2010 12:34 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sràid Ínglís?
Replies: 6
Views: 2020

Re: Sràid Ínglís?

Tha Sràid Inglis ann an Inbhir Nis air ainmeachadh an-deidh cuideigin leis an t-sloinneadh 'Inglis' chan e a' Bheurla. Cuideachd, chan e sgrìobhadh cèilteach a th'air na sanasan dà-chànanach ann an Inbhir Nis idir, 's e 'American Unicial' an t-ainm a th'air an seòrsa sgrìobhadh sin. Tha a' mhòr-chui...
by Stìophan
Sat Jan 23, 2010 1:50 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 139773

Typically [though not always] Germanic languages (English, German, Dutch ....) have long vowels in open syllables and short vowels in closed syllables, hence long vowel in Human, short in Hummer.

English of course has a wonky vowel system hence the difference in quality as well as length! :priob:
by Stìophan
Mon Nov 30, 2009 1:59 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: silly yet serious t*ns request
Replies: 13
Views: 2650

Chanainn-sa:

'S e sin a thuirt i :)
by Stìophan
Fri Nov 06, 2009 1:57 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 139773

Nach e Eilean Iarmain a tha seo? "12 bliadhna" - "dà dheug" => "12 bhliadhna" Bracha? De mu dheidhinn "braiche" ("[of] malt") "Sean Mhac na Braiche": an e ainm a tha seo "Sean, son of the malt"? No "old son of the malt" (Seann Mhac ...)? Iionta !!!!! Chan eil ` air "praban" (shebeen) "ltd" - dè seo...
by Stìophan
Mon Oct 12, 2009 9:09 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 139773

Chan e, nam b' e liosta mar sin a bhiodh ann, dh'fheumadh tu An t-Òban, an Cogadh 's an t-Sìth a chur ann. Tha sìth boireann. Ach bha GunChleoc ceart a thaobh nan litrichean beaga. So, gu ruige seo chaidh atharrachadh gu An t - Òban an cogadh ‘s an ślth (no) An t - Òban an Cogadh ‘s an Ślth Feuchai...
by Stìophan
Mon Oct 12, 2009 11:00 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 139773

'S dòcha gur e facal-suaicheantais a th' ann.... e-d math ann no às, nach eil cromagan a dhìth air? An cleachdar litrichen mòra anns na tiotalan sa Ghàidhlig? Air a h-uile dòigh, saoilidh mi gum bu chor do t- a bhith na litir bheag. Tha mi ag aontachadh ribh le sin, chanainn-sa gum bu chòir dha a b...
by Stìophan
Mon Oct 12, 2009 12:27 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 139773

Cha bhi mise a' fuaimneachadh /sr/ mar /str/ idir, tha sin ann an dìreach cuid dhual-chainntean. :?
by Stìophan
Thu Sep 10, 2009 12:03 am
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: How do I say
Replies: 16
Views: 18098

Air ais dhan cheist .... (back to the question!) The direct tr*nsl*t**n would be: le mo chridhe air fad However this probably wouldnt convey the meaning needed here. as horogheallaidh says le mo chridhe slàn would suffice, alternitively le mo chridhe gu lèir . Any advance on this? Le dùrachd Stìophan
by Stìophan
Mon Sep 07, 2009 12:23 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Irish names in Gàidhlig
Replies: 11
Views: 4672

You could also use MacIlleMhoire instead of Moireasdan :priob:
by Stìophan
Sun Aug 30, 2009 1:57 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: a’ Ghearasdan no a' Ghearasdain??
Replies: 11
Views: 2818

personally I prefer -sd because it's more phonetic [Gaelic phonetics that is, not English], so for me it will always be An Gearasdan.
by Stìophan
Sat Aug 29, 2009 6:50 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: a’ Ghearasdan no a' Ghearasdain??
Replies: 11
Views: 2818

Dè mu dheidhinn "Tha mi às a' Ghearastan"... (Gaelic Orffograffick Convenchuns) How about NO! As akerbeltz says the correct form is às a' Ghearasdan as An Gearsdan is masculine. Only feminine nouns are slenderised in the dative/prepositional case, a good example is Aviemore: An Aghaidh Mhòr - anns ...
by Stìophan
Sat Aug 29, 2009 6:44 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Maeve Mackinnon
Replies: 3
Views: 3292

Tapabh leibh cò-dhiù a chàirdean! :priob:
by Stìophan
Wed Jul 29, 2009 12:16 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Maeve Mackinnon
Replies: 3
Views: 3292

Maeve Mackinnon

An urrainn dha duine sam bidh innis dhomh dè 'Maeve Makinnon' a tha a' seinn le Coisir Gàidhlig Ghlaschu Ileach anns an òran Runrin 'Chì mi'n Geamhradh'????

Cha robh gus an-nis gun robh dà sheinneadair Gàidhlig leis an aon ainm! :mc:
by Stìophan
Tue Apr 21, 2009 11:18 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Seann vs sean
Replies: 12
Views: 3771

Another way of explaining the difference between Sean and Seann is that sean is a predicative adjective e.g. Tha an taigh sean - The house is old Seann is an attributive adjective: Tha an seann chàr dearg - The old car is red. Seann is one of few adjectives that precede the noun and because it ends ...