Search found 1 match

by topag
Sat May 28, 2011 11:23 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: caraid ùr
Replies: 3
Views: 1716

caraid ùr

Is mise Sìne. Tha mi a' fuireach ann an Dail Rìgh ann an Siorrachd Inbhir Àir. Tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig. Ciamar a tha sibh an diugh? A bheil an t-sìde nas fheàrr far a bheil sibh a' fuireach? Ann an Dail Rìgh, tha i tioram an dràsda ach bha frasach tron oidhche. :P