Search found 3 matches

by SGROG
Thu Nov 22, 2012 1:11 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ulpan
Replies: 3
Views: 1680

Re: Ulpan

Air cùmhnant Ur Ùlpan airson Oidean agus feadhainn a tha ruith cùrsaichean dhaibh, tha agad t-ainm a chur ris a gràdh gu bheil thu ag aontachadh 2 Chlas a ruith gach seachdain agus na toisich thu class sam bith mur a bheil 10 oileanaich agad. Mur a bheil thu deònach sin a dhèanamh, chan eil math dhu...
by SGROG
Tue Nov 20, 2012 10:35 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ulpan
Replies: 3
Views: 1680

Ulpan

:moladh: Bu toil leam meal a naidheachd a cur air Deiseal Limited airson a chur am bog fhaidhlichean-fuaime do dh'Ùlpan! Bha gealltain ann seo a bhi againn ann a 2008 . Nach math a ruin iad leis an airgead. Aonadan 1-24 ann a 4 bliadhna. Saoil cuin a gheibh sinn 25-48 agus de chosgas sin?? :mc: Bu c...
by SGROG
Mon Nov 21, 2011 4:26 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: LearnGaelic
Replies: 31
Views: 20713

Re: LearnGaelic

If Cli is fine for you then pay your sub (if you can afford it). I used to be a member but began to feel that its services although valuable werent' too relvant to me and I could always see the latest copy of Cothrom in the library. If I had unlimited funds I would probably take out a subscription a...