Search found 96 matches

by ruighean
Mon Nov 17, 2014 10:00 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ath-tweetigear na Gàidhlig
Replies: 1
Views: 4707

Ath-tweetigear na Gàidhlig

Tha mi air ath-tweetigear na Gàidhlig ath-thòiseachadh. Leanaibh @Gaidhlig_ air Twitter agus deànaibh cinnteach gun cuir sibh #gaidhlig agus/no #gaelic ri ur tweets agus nochdaidh iad air @Gaidhlig_ . I've reactivated the Gaelic retweeter. Follow @Gaidhlig_ on Twitter and make sure you tags your twe...
by ruighean
Fri Apr 16, 2010 4:50 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Droch naidheachd bho Ning: AbairThusa ri dùnadh??
Replies: 1
Views: 1255

Droch naidheachd bho Ning: AbairThusa ri dùnadh??

A chàirdean coire, Ma dh'fhaoite gum bi fios aig cuid agaibh mar-thà, ach bidh AbairThusa a' cleachdadh sèirbheasan Ning.com airson lìon-sòisealta a chruthachadh. Gu ruige seo tha Ning air a bhith saor an-asgaidh ri chleachdadh, ach an-dè leig iad fios dhomh gum bi iad a' cur stad air na sèirbheisea...
by ruighean
Mon Oct 26, 2009 7:04 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC may cut Scottish radio coverage to make way for Freeview
Replies: 9
Views: 1518

BBC may cut Scottish radio coverage to make way for Freeview

Freeview homes in Scotland could lose full access to the BBC's radio stations under plans to put the Gaelic channel Alba on to the digital terrestrial platform. Embarking on a review of Alba just over a year after it was launched, the BBC Trust is to examine whether to make space for it on Freeview...
by ruighean
Thu Oct 15, 2009 8:04 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Telly schedules and links
Replies: 13
Views: 14786

Tha BBC Alba agus na sianalan Freeview rim faicinn beò air-loidhne thall aig http://www.tvcatchup.com/ (taobh a-staigh an RA a-mhàin).

BBC Alba and the Freeview channels are now available to watch live online at http://www.tvcatchup.com/ (UK only).
by ruighean
Fri Jul 10, 2009 8:55 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ùr-nòs as Gaeilge
Replies: 1
Views: 908

Ùr-nòs as Gaeilge

Chur cuideigin brath thugam air Twitter ag ràdh gun do lorg iad Ùr-nòs as Gaeilge. 'S dòcha gum bi ùidh aig cuid agaibh: http://gaelshirt.spreadshirt.net/en/GB/Shop
by ruighean
Fri Jun 26, 2009 4:32 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Udar.ie - Comhairle nan Leabhraichean as Gaeilge
Replies: 0
Views: 1404

Udar.ie - Comhairle nan Leabhraichean as Gaeilge

<a href="http://udar.ie/" title="Siopa leabhar agus earraí Éireannacha">Udar.ie</a>: Siopa leabhar agus earraí Éireannacha.

<a href="http://udar.ie/" title="Bùth leabhair agus bathar Èireannach">Udar.ie</a>: Bùth leabhair agus bathar Èireannach.
by ruighean
Thu Jun 18, 2009 5:18 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceanglaichean.info
Replies: 1
Views: 1007

Oh aidh, agus mura h-eil mi gad chur ris an liosta Twitter mar-thà, nach cuir sibh fios thugam: fios@cristean-macmhicheil.co.uk.
by ruighean
Sun May 10, 2009 3:03 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceanglaichean.info
Replies: 1
Views: 1007

Ceanglaichean.info

Deasaichte: 16/06/2009 Tha mi ag obair air làrach-lìn eile an-dràsta :roll:. Leis an làrach-lìn seo tha mi a' feuchainn ri tasglann chruthachadh dhe na làraichean-lìn a tha ri fhaoitinn anns a' Ghàidhlig. Faodaidh sibh tadhal air http://ceanglaichean.info airson na tha mi air dèanamh gu ruige seo f...
by ruighean
Wed Apr 29, 2009 12:49 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Oilthigh na Gaidhealtachd 's nan Eilean a' dol à bith
Replies: 15
Views: 2980

Seo freagairt a fhuair mi bho OGE an-duigh: A charaid Tapadh leibh airson a' phuist-dealain a chuir sibh gu Oifis-Stiùiridh UHI mun cho-dhùnadh a rinn Comataidh Ghàidhlig UHI gun a bhith a' cleachdadh 'OGE' mar an tionndadh Gàidhlig de 'UHI' sam àm ri teachd. Thèid dèiligeadh ris a' chuspair seo aig...
by ruighean
Fri Apr 24, 2009 10:37 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Làrach-lìn ùr Beag air Bheag
Replies: 2
Views: 911

Làrach-lìn ùr Beag air Bheag

Tha an làrach-lìn ùr Beag air Bheag air a bhith a chur air bhog an-diugh: http://www.bbc.co.uk/beagairbheag Fios naidheachd: LÀRAICH-LÌN ÙR BHO BBC ALBA Tha an làrach-lìn aig BBC ALBA, Beag air Bheag air a bhith air a cur air bhog às ùr an-diugh, (Diardaoin) le dreach ùr taitneach agus ionadan is fi...
by ruighean
Thu Apr 23, 2009 4:53 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: 'Twitter' sa Ghàidhlig
Replies: 7
Views: 1675

Níall Beag wrote:An e Gàidhlig a th' ann...?? :?
Cha chanainn gur e, ach bha a h-uile duine a' tighinn air ais gu craic fhad 's a bha sinn a' toirt sùil air na molaidhean eile.
by ruighean
Thu Apr 23, 2009 4:25 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: 'Twitter' sa Ghàidhlig
Replies: 7
Views: 1675

Bha sinn a' deasbad seo air Twitter an-diugh agus bhòt sinn airson Craic.
by ruighean
Thu Apr 23, 2009 1:18 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: 'Twitter' sa Ghàidhlig
Replies: 7
Views: 1675

Nach ann trang a tha thusa :D Cha robh seo cho dona. Tha e a' ruith air Wordress agus tha mi gu math cleachdte ri sin a-nis. Thòisich mi ag obair air feasgar an-dè agus bha e beò as dèidh uair neo dhà. A bit of Dwelly-diving brings many nice candidates. Three notable words under "conversation": I q...
by ruighean
Thu Apr 23, 2009 12:44 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: 'Twitter' sa Ghàidhlig
Replies: 7
Views: 1675

'Twitter' sa Ghàidhlig

Chan eil mi cinnteach ma bhios duine sam bith an seo a' cleachdadh Twitter, ach tha mi air làrach-lìn ùr Gàidhlig a chruthachadh a tha gu math coltach ris: http://cristean-macmhicheil.co.uk/craic/ . Ma tha beachdan aig duine sam bith airson ainm nas fhèarr nach cuir sibh fios thugam? I'm not sure if...