Search found 21 matches

by Broganta
Wed Mar 13, 2013 1:44 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Luirgean Eachainn Nill
Replies: 5
Views: 8242

Re: Luirgean Eachainn Nill

Moran taing. Theid mi a leabhar-lann.
by Broganta
Mon Mar 11, 2013 12:39 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Luirgean Eachainn Nill
Replies: 5
Views: 8242

Luirgean Eachainn Nill

I'm unsure if this is the place I should be posting this, but I've been searching for the book Luirgean Eachainn Nill, Folktales From Cape Breton by Hector Campbell, and I'm wondering if someone could direct me to a source where I could purchase this book.
Thank you.
by Broganta
Wed Dec 19, 2012 8:57 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 241321

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

'S e latha an-diugh rapach a th'ann le sneach, uisge, gaoth stoirmeil, 's nuallan nan tonnan a' briseadh air an tràigh. Thanig an stoirm an- raoir as an ear-thuath. Tha mi cinnteach nach bi bàta-aiseig a' seòladh air a' chuan an-diugh, ach ma bhios i ann, tha mi gu math sona nach bi mise oirre. Am b...
by Broganta
Fri Nov 09, 2012 4:24 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 299205

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Moran taing a Fhaoileag.
by Broganta
Fri Nov 09, 2012 2:15 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 299205

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi na meòrachadh rud beag se mhadainn. Chula mi gu tric, "fad grunn bhliadhnachan." 'S e an fhacal 'bhliadnachan' a th' ann a' sèimheachad. Cuine no carson a bhios sin a thachar?
by Broganta
Wed Nov 07, 2012 3:40 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 241321

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Thanig reòthadh teann a-raoir ach dh'éirigh a' ghrian moch sa mhadainn 's dh'fhalabh an reòthadh gu luath.
by Broganta
Sat Jul 28, 2012 9:36 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: What Made You Want To Learn Gàidhlig?
Replies: 91
Views: 51627

Re: What Made You Want To Learn Gàidhlig?

Not at all, there's English, Acadian French, Mi'kmaq, Gaelic, probably in that order. Mi'kmaq is over an hours drive, and I don't know anyone well on the five reserves that are on this Island. I do know that one Elder I spoke to lately, told me they are very concerned that parents are speaking Engli...
by Broganta
Sun Jul 22, 2012 3:37 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: What Made You Want To Learn Gàidhlig?
Replies: 91
Views: 51627

Re: What Made You Want To Learn Gàidhlig?

Not a drop of Celtic blood in me, but why not learn the language of the area you're living in....sin as coireach gu robh mi diesseil a thoisich a dh'ionnasachadh na Gàidhlig.
by Broganta
Sat Jun 23, 2012 8:03 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 241321

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

'S i an t-sìde cho fuar a bha i an t-seachdain seo chaid, bha mi a' smaointinn gu robh mi còta béin a dheanamh a chur air na lusan do h-ubhlan cridhe anns a gàrradh-càil agam! The weather was so cold here last week, I thought I'd have to make fur coats to put on the tomato plants in the vegetable ga...
by Broganta
Sun Jan 22, 2012 6:41 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 44303

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Tha mi a'creidsinn gum sgriobhidh mi sian an ath seachdain, ach anns an fheasgar seo, feumaidh mi òran-luaidh ag ionnsachugh. An Oidhche Bha'n Luadh Ann. Tha do choimheas oirnn ann fior mhath. Tapadh leibh.
by Broganta
Sun Jan 22, 2012 2:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 44303

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

'S toil leam a' coimhead air a' mhuir gach lathe. Chan eil e gu dioffar de seorsa latha gu bheil e ann, 'se an t-uisge ag'atharrachadh a riamh. 'Se mhuir rèidh an diugh, 's began de sneach a' cuir air. Tha an grian ag obair cruibh an diugh oir an t-sneach a'dearrsaich air an t-uisge ghlas. 'S toil l...
by Broganta
Mon Jan 16, 2012 10:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 54019

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Thogadh mi ann an....Tapadh leibh.